Nadace EURONISA má za sebou již 27. ročník benefiční aukce, který proběhl na konci října v Oblastní galerii Liberec. Dražilo se v sále i na internetu a výtěžek včetně doprodeje činil 1 205 850 korun. Je to po loňském rekordním výtěžku druhý nejvyšší výsledek v historii aukcí nadace.

V letošním roce nadace připravuje mimořádně ještě jednu, předvánoční aukci, která proběhne pouze na internetu. Nabídnuta v ní budou díla jak předních českých umělců, tak i regionálních autorů. Aukce se bude konat v neděli 26. listopadu a je opět pojatá jako benefice.

close Zdenka Hušková. Myslitel. Vyvolávací cena 500 korun. info Zdroj: se souhlasem Nadace EURONISA zoom_in Zdenka Hušková. Myslitel. Vyvolávací cena 500 korun. Výtěžek z ní bude po odečtení nákladů rozdělen mezi neziskové organizace v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku, které se se svým projektem přihlásily do grantového řízení nadace. Touto formou budou podpořeny např. sociální služby pečující o seniory, preventivní programy na školách, vzdělávání v sociální oblasti nebo také rozvoj komunitních center.

Těšit se můžete na více než sto obrazů, grafik a skleněných plastik od celkem 85 autorů. Bude možné vydražit díla známých regionálních autorů Vladimíra Komárka, Jiřího Salaby, Aleše Nováka, Zdenky Huškové nebo také díla, která již byla součástí říjnové aukce. Svým darem nám přispěli Tomáš Císařovský, Pasta Oner, Julius Reichel, David Krňanský a mnozí další.

Jelikož je aukce pouze internetová a díla nebudou nikde vystavena, je možné si je prohlédnout po předchozí domluvě osobně v kanceláři nadace. Aukce proběhne 26. listopadu od 19 hodin na www.pragueauctions.com. Pro aktivní účast v aukci je třeba se předem registrovat. Více informací naleznete na webu nadace www.euronisa.cz.

Srdečně Vás zveme, zapojte se do internetové aukce v předvánočním čase a kromě radosti z vydraženého díla, přispějete také na dobrou věc v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku.

Nadace EURONISA založená v roce 1995 z podnětu libereckého sboru Jednoty bratrské od svého založení rozdělila potřebným více než 39 milionů korun a podpořila z nich 1756 projektů 340 neziskových organizací. Finanční prostředky nadace získává nejen z výnosů nadačního jmění, ale i z darů firem a jednotlivců či z benefičních akcí. Další aktivitou je veřejná sbírka „Pozvedněte slabé!“, jejímž patronem je herec Jiří Lábus.

Ing. Jiří Helis, projektový manažer Nadace EURONISA