Přednáška se uskuteční v interiéru velkého sálu Krajské vědecké knihovny v Liberci od 18 hodin. Přednášejícím bude br. Jaroslav Beneš, člen naší Jednoty ČsOL v Mladé Boleslavi.
 
Přednáška seznámí posluchače s celou historií sboru finanční stráže. Tedy sboru, který více jak 100 let střežil naše hranice, ale nejen je, a dnes je již téměř zapomenut. Přednáška osvětlí charakteristiku sboru, jeho hlavní úkoly a historický vývoj. Počátek sboru se váže k letům 1842/1843, kdy byla finanční stráž založena. Budou ukázány základní milníky v historii finanční stráže od doby habsburské monarchie až do její likvidace v roce 1949.  

Bude zmíněno i zapojení příslušníků finanční stráže do struktur Stráže obrany státu. Finanční stráž byla páteřní složkou Stráže obrany státu a z velké části nesla na svých bedrech boje za naši vlast v letech 1938/1939. Celá přednáška bude zaměřena na Liberecko a závěrečný blok přiblíží jednotlivé výkonné úřady finanční stráže v Liberci a okolí.

V rámci přednášky zazní množství zajímavých příběhů ze života finančních strážníků a celého sboru. Kdo dnes například ví, že v habsburské monarchii byly přesně stanoveny kvóty na počty ženatých příslušníků finanční stráže a proč tomu tak bylo? Nebo proč má dnes vězeňská  služba rezortní barvu fialovou, policisté i SNB dříve červenou a celníci či finanční strážníci mívali zelenou? A dozvíte se i, kdo byli strnadi a kdo volavky. 

Jednota ČsOL