V rámci sbírky bude podpořena organizace Charita Liberec, která v Chrastavě provozuje Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince. Domov nabízí celoroční pobyt seniorům a umožňuje jim tak prožít klidné a důstojné stáří se zachováním duševní svěžesti a pohody.

Výtěžek sbírky Domov využije na vybavení společenské místnosti pro seniory. Sbírka proběhne ve dvou formách. Jednak putovními pokladničkami a jednak prodejem sbírkových předmětů. Do prodeje předmětů v ulicích města budou zapojeni mladí lidé ze Sboru Jednoty bratrské v Chrastavě, dále děti a dospívající docházející do volnočasového klubu PodVodou, který je zřízen při Komunitním centru Bétel a dále také žáci Základní školy Chrastava. V letním kole budou sbírkové předměty prodávány v průběhu tradičních Chrastavských slavností na začátku června.

Veřejná sbírka Pozvedněte slabé! byla poprvé zahájena v roce 2003 a od té doby bylo skrze ni rozděleno více než 5 milionů korun. Letos se v ulicích 11 měst Libereckého kraje a Šluknovského výběžku bude vybírat na předem určené projekty konkrétních neziskových organizací z daných měst. Místní lidé vybírají na neziskovky, které působí přímo v jejich městě, tedy co se v určitém městě vybere, to zde bude také později využito. Práci dané organizace proto mohou lidé znát z vlastní zkušenosti nebo z místního tisku.

Dobročinná sbírka Pozvedněte slabé. Archivní foto.
Pozvedněte slabé! Domov U Spasitele ve Frýdlantu podpoří veřejná sbírka

Jedná se o 21. ročník veřejné sbírky a bude probíhat v těchto městech: v Liberci, Jablonci n. N., Turnově, České Lípě, Rumburku, Novém Boru, Semilech, Tanvaldu, Frýdlantu, Chrastavě a Šluknově. Kromě letní části v květnu a červnu se bude konat také zimní část v listopadu a prosinci. Po sečtení obou částí budou vybrané peníze slavnostně předány podpořeným organizacím.

Přispět do sbírky je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87777 ve tvaru: DMS EURONISA 30, DMS EURONISA 60, DMS EURONISA 90 nebo DMS EURONISA 120. Příspěvek do sbírky pak činí 29, 59, 89 Kč nebo 119 Kč. Možné je rovněž zaslání dárcovské SMS v podobě trvalého příkazu, a to ve formátu: DMS TRV EURONISA 30 (60, 90 nebo 120). Kromě toho je možné přispět i přímo na účet vedený zdarma u UniCredit Bank v Liberci. Číslo účtu je 705 705 705/2700.

Nadace EURONISA založená v roce 1995 z podnětu libereckého sboru Jednoty bratrské od svého založení rozdělila potřebným přes 39 milionů korun a podpořila z nich 1756 projektů 340 organizací. Finanční prostředky nadace získává nejen z výnosů nadačního jmění, ale i z darů firem a jednotlivců či z benefičních akcí. Další aktivitou je veřejná sbírka „Pozvedněte slabé!“, jejímž patronem je herec Jiří Lábus. Na podporu potřebným v minulém roce nadace rozdělila mezi 34 organizací 920 000 korun.