Komunikace je totiž základním stavebním kamenem každého úspěšného týmu, který chce efektivně spolupracovat a splnit zadané cíle. Základním cílem a posláním hasičů je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry, pro nás to tedy platí o to více. 

Sníženou viditelnost, obtížný pohyb při zemi v hořícím bytě a nezřetelnou komunikaci v družstvu mezi sebou je dnes již možné cvičit i v prostorách našich stanic poměrně rozmanitou formou. Požár s vývinem kouře (jako jedním z produktů hoření) umíme v obytné místnosti beze škody simulovat světelnými puky oranžové barvy a diskotékovým vyvíječem kouře, tzv. dýmostrojem, který vytvoří ze speciální kapaliny skutečný kouř bez zápachu a škodlivých látek. V kouři je možné se pohybovat i bez dýchacího přístroje, což oceňují zejména figuranti a hodnotící velitelé. Posuďte sami reálnou simulaci našeho prostředí z fotek.

Když jsou prostory připraveny a dostatečně zadýmeny, akce může začít. Operační středisko (KOPIS HZS LK) nám vyhlásí cvičný požární poplach, o kterém ví na stanici pouze velitel. Prvním bodem hodnocení je rychlost a kompletnost vystrojení a vyzbrojení hasiče, který si musí obléknout co nejrychleji funkční spodní prádlo, kompletní nehořlavý třívrstvý zásahový oblek, obuv, kuklu a přilbu. Každý hasič musí vystoupit z cisterny s dýchacím přístrojem v pohotovostní poloze umožňující okamžité použití.

Zimní Stezka korunami stromů Krkonoše.
FOTO, VIDEO: Stezka korunami stromů Krkonoše v bílém hávu. Rozhlédněte se!

Hasiči se dále vybaví termokamerou pro vyhledávání osob, vyváděcí kuklou pro záchranu osob, svítilnou, lanem, prostředky pro vnikání do uzavřených prostor (páčidlo „hooligan“) a radiostanicí. Po rozvinutí útočného proudu od cisterny do poschodí je vždy žádoucí zvýšit hasičům tepovou frekvenci a stále podsouvat určité stresové situace, které na hasiče u reálného zásahu „číhají“ ze všech stran. Dále jsou už všechny postupy zásahu dané - metodicky správný vstup do zakouřeného prostoru s nasazenou maskou dýchacího přístroje, systematizovaný pohyb po místnosti při zemi, vyhledávání osob, záchrana osob a v neposlední řadě nalezení ohniska požáru a jeho uhašení se současným informováním velitele radiostanicí.

Technické prostředky pro realizaci těchto výcviků udělaly velký krok kupředu a my jsme tak schopni si vytvořit reálné prostředí simulující ve vlastních prostorech nejen požár. V době šíření nemoci Covid-19 je účast nejen v našich školících zařízeních velmi omezená, proto musí hasiči improvizovat. Fantazii se meze nekladou a každý takový výcvik skýtá určitá překvapení pro všechny cvičící hasiče, kteří si po výcviku vzájemně poznatky a chyby vyhodnotí. Těmito výcviky se naši hasiči odborně posouvají a zdokonalují, neboť my komunikovat a plnit zadané cíle chceme.

Jan Přerovský, velitel stanice Jablonné v Podještědí, HZS Libereckého kraje