Pomněnkový den má již několikaletou tradici a jeho počátky sahají do Ameriky. V roce 1983 vyhlásil  prezident Spojených států amerických Ronald Reagan 25. květen za Den pohřešovaných dětí jako vzpomínku na šestiletého chlapce.

Malý Etan Patz dne 25. května 1979 zmizel v New Yorku na cestě do školy. Jako mezinárodní den se začal připomínat od roku 1986. V Evropě se připomíná od roku 2002. V České republice se tento den zdůrazňuje jako tzv. pomněnkový den, a to od roku 2004.

Pomněnkový den nese svůj název odvozený od kvítku pomněnky, jehož překlad z angličtiny znamená „nezapomeň na mě“.

Cílem projektu je připomenout a vzpomenout na děti, které nenávratně zmizely a poskytnout rodičům informace o tom, jak efektivně a rychle komunikovat s Policií ČR v případě pohřešování dítěte - jak jednat, reagovat, co sdělit, atd., ale současně aby rodiče poučili své děti o tom, co dělat v případě, že se ztratí. Na koho se obrátit, co sdělit, apod. Záměrem je zdůraznit, že pro úspěšné nalezení pohřešované osoby, zejména pak dítěte, je zásadní rychlý a hlavně účinný přenos informací mezi policií, veřejností a rodiči.

Policistky z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje oslovovaly v centru Liberce rodiče s dětma a rozdávaly jim pomněnky do klopy a cenné rady.  Kromě toho požádaly o spolupráci s distribucí informativní letáčků, pomněnek a přebalů na knihy Krajskou vědeckou knihovnu a některá knihkupectví.

V souvislosti s tímto mezinárodním dnem bychom rádi upozornili také na kampaň #DontBeAnEasyCatch (#nebudsnadnymtercem). Ta je zaměřená na informování a vzdělávání dětí a mládeže v online navazování kontaktů s cílem pozdějšího sexuálního zneužití. 

Současně chceme připomenout stránky www.pomoztemenajit.cz, kde můžete nalézt spoustu užitečných materiálů včetně možnosti zhlédnutí animovaného filmu „Zůstaň v bezpečí se Simonem“, který je určen pro děti od 10 let. 

V případě vyhlášeného pátrání po dítěti do 15 let (v určitých případech až do 18 let), které může být ohroženo na zdraví či životě apod., využívají policisté efektivní nástroj - Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech. Za jeho využití se dostává prostřednictvím médií veřejnosti velmi rychle informací o dětech, které byly do tohoto mechanismu zařazeny.

Od ledna roku 2010 do současnosti pátrali policisté v Libereckém kraji po 375 pohřešovaných dětech do 15-ti let, které dříve nebo později všechny našly. V aktivním pátrání žádné dítě dlouhodobě pohřešované nemáme. Dalších 808 dětí ve věku do 15-ti let, po kterých jsme vyhlásili pátrání, bylo 808 svěřenců z výchovných ústavů a 44 dětí, u kterých bylo stanoveno ochranné opatření. Za stejné období jsme vyhlásili celkem v 771 případech pátrání po dětech do 18-ti let. 

Vladimíra Šrýtrová, PČR