Kontroly mysliveckých honů provádějí policisté většinou v období hlavní lovecké sezóny, která je od září do prosince. 

Aby vše probíhalo bez závad, vyjíždějí pravidelně policisté z Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Libereckého kraje na kontroly těchto honů po celém kraji. Policisté je provádějí pravidelně, téměř každý týden, někdy i na několika místech současně, a to na základě plánu, který je zpracováván v návaznosti na informace, které obdrží, či si vyžádají od magistrátů, městských a obecních úřadů. Tyto informace na úřady zasílají myslivecká sdružení.

Policisté na mysliveckých honech nekontrolují pouze samotné zbraně, tj. jejich technický stav, výrobní čísla a doklady nutné k držení a nošení zbraně jako je zbrojní průkaz, průkaz zbraně,  ale  dále také lovecký lístek a pojištění pro případ odpovědnosti za škody, ale také účastníky honu, myslivce, zda jejich schopnost k této činnosti není snížena požitím alkoholických nápojů či jiných návykových látek. 

Pokud jsou na honu myslivci cizinci předkládají ke kontrole Evropský zbrojní pas. 

Jeden z nejtěžších triatlonových závodů nejen u nás, ale i v Evropě, má za sebou sedmý ročník.
FOTO: Extrémní triatlon měl cíl na Ještědu. Vítěz zvládl trať za 11 hodin

Tuto sobotu 20. listopadu se policisté vydali na kontrolu do Mysliveckého spolku Mlýnice v Nové Vsi u Chrastavy, kde se konal hon zaměřený na bažanty. Nebyl to jediný hon, který policisté v kraji tuto sobotu navštívili. Další kontroly probíhaly v obci Přepeře na Semilsku a v obci Hlavice na Českodubsku. Hon v Mlýnici zahájil místopředseda mysliveckého sdružení na slavnostním nástupu s trubači a loveckými psy. Ještě před slavnostním nástupem provedli policisté kontrolu u dvou desítek myslivců, u kterých neshledali žádné porušení zákona.

V průběhu honu je vždy důležitá manipulace se zbraní tak, aby nedošlo ke zraněním. Po ukončení honu je opět potřeba dodržet správné uložení zbraně. 

V letošním roce provedli policisté z oddělení zbraní v kraji zatím celkem 4 kontroly, během kterých zkontrolovali 38 myslivců. Počet kontrol v roce 2020 byl ovlivněn opatřeními v souvislosti s pandemií COVID - 19. Policisté v tomto roce provedli pouze 4 kontroly v kraji a zkontrolovali celkem 26 držitelů zbrojních průkazů.

Oproti předešlému roku 2019 je to velmi malý počet, neboť v běžném roce, kdy nebyla ještě různá opatření a omezení provedli policisté 36 kontrol, při kterých zkontrolovali 319 myslivců.  V roce 2019, v roce 2020, ani zatím v letošním roce nezjistili policisté při kontrolách žádné porušení zákona o střelných zbraních a střelivu.  V kontrolách budou policisté dle zpracovaného plánu i nadále po dobu "lovecké sezóny" pokračovat. 

Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje