Ve druhé polovině roku 2017 uzavřelo Krajské ředitelství policie Libereckého kraje s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dohodu, na základě které byl realizován ojedinělý projekt, na jehož konci získala policie k užívání zbrusu nové prostory.

O nevyužívanou část budovy Odloučeného pracoviště ÚZSVM se sídlem v Liberci, projevilo zájem Krajské ředitelství policie Libereckého kraje. Důvodem bylo především uvolnění kapacitně a provozně nevyhovujících prostor, ve kterých doposud sídlil Odbor cizinecké policie krajského ředitelství a zároveň minimální využití prostor ze strany stávajícího majitele, tedy Odloučeného pracoviště ÚZSVM Liberec.

Oba subjekty se prostřednictvím svých zástupců dohodly na rozsahu plánované rekonstrukce, jejím financování, ale i na podmínkách výpůjčky a na dalších nezbytných součástech smluv.

Liberecká přehrada pod sněhem.
OBRAZEM: Libereckou přehradu zahalil sníh

Stavební práce byly zahájeny po důkladné projektové přípravě na počátku loňského roku. Rekonstrukce, ale i vybudování zcela nových prostor saturujících specifické pracovní podmínky cizineckých policistů si vyžádaly bezmála dvaceti milionové výdaje. Více jak devatenáct milionů korun bylo za stavební práce hrazeno právě Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Nejen výše poskytnutých finančních prostředků, ale i samotná myšlenka a její následná realizace se tak nesmazatelně zapsala do historie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Tento zcela unikátní počin završili zástupci jednotlivých organizací předáním budovy do užívání policii ve čtvrtek 14. ledna 2021.

Objekt nyní splňuje veškeré podmínky pro specifickou činnost cizineckých policistů, ať již ve vybudování vyhovujícího sociálního zázemí, nových technických a technologických prostor, bezbariérového přístupu a míst pro veřejnost, tak také policejních cel pro krátkodobé zajištění osob či zbrojních skladů.

Vojtěch Robovský, Oddělení tisku a prevence