Celkem 66 táborníků mělo možnost si poslechnout přednášku zaměřenou na bezpečnost v silničním Policisté pokračují v návštěvách táborů v Libereckém kraji.Policisté pokračují v návštěvách táborů v Libereckém kraji.Zdroj: Policie ČRprovozu, na bezpečné chování u vody a o tom jak se zachovat a postupovat v případě nálezu podezřelého předmětu.

Po přednášce si děti vyzkoušely policejní vybavení a výstroj, posadily se za volant policejního vozu a zároveň se dozvěděly, čím se zabývají a jaké úkoly plní různá oddělení Policie České republiky.

Libor Barták
KŘP Libereckého kraje