Velmi si ceníme iniciativy zaměstnanců, kteří se dobrovolně přihlásili do služeb „koroškoly“ a „koroškolky“. I v této nečekané a nelehké situaci jsme se dokázali spojit a vše společně zvládnout.

Velké díky patří také dárcům, kteří nám pomohli organizačně a materiálně: Magistrát města Liberec, Středisko KONTAKT, Dimatex, TUL Liberec, Jednotka SDH Liberec – Horní Hanychov, Oblastní spolek ČČK Liberec, Potravinová banka Libereckého kraje, Sdružení TULIPAN, Lékárna U Orla a dále dobrovolníci, kteří nám šili roušky.

Věřím, že na naši spolupráci v budoucnu navážeme při nějaké příjemnější události.

Lukáš Houda, ředitel ZŠ Ještědská Liberec