„Díky nasazení dobrovolníků se můžeme dlouhodobě starat o přírodní lokality a zvyšovat jejich pestrost a rozmanitost. Naši dobrovolníci se etablují z řad studentů, významné je pro nás také přispění zaměstnanců firem v rámci teambuildingů a firemních dnů. V období letních prázdnin významně přiložili ruku k dílu i zahraniční dobrovolníci na prázdninovém workcampu,“ upřesnil koordinátor projektu Ondřej Heřman.

V letošním roce náš spolek posekal 19 hektarů luk na 21 lokalitách, některé i opakovaně. „Jde o cenné většinou podmáčené lokality, kde je nezbytná ruční práce, těžká mechanizace by louky poničila. Bez vydatné pomoci dobrovolníků bychom to rozhodně nezvládli,“ uvedla odbornice na luční ekosystémy Lucie Stránská. Dobrovolníci na loukách pomáhali především s úklidem posekané trávy a rákosu.

Ale nejen luční lokality potřebují práci dobrovolníků, nutná je i péče o lesní lokality. Spolek Čmelák se stará o mnoho desítek lesních oplocenek, které ochraňují vysazené vzácné sazenice před zvěří, což je dnes jediný způsob, jak zpestřit monokulturní lesy. Každoročně je tak potřeba opravit a udržovat několik kilometrů plotu.

„Chceme-li zpestřovat naše lesy – a ve světle kůrovcové kalamity je to, myslím nad slunce jasnější – nezbývá nám než stavět a udržovat ploty nebo zásadně snížit stavy zvěře. My můžeme dělat jen to první,“ vysvětluje Jiří Antl, který má u spolku Čmelák na starosti lesnické projekty. „Za dnešních stavů zvěře jedle, tis, jilm a další vzácnější druhy jinak než za plotem nemají šanci přežít,“ dodává.

V příštím roce se ke stávajícím aktivitám na našich lokalitách více zaměříme na práci v lesních školkách, a tak vznikne více prostoru pro další dobrovolnické činnosti, které naše příroda ocení.

Všem dobrovolníkům, kteří se letos zapojili do fyzicky náročné práce, občas i za nepřízně počasí, bychom chtěli velmi poděkovat za jejich úsilí a ochotu věnovat svůj čas právě naší přírodě. Práci s dobrovolníky a pořádání dobrovolnických akcí u organizace Čmelák letos podpořilo Ministerstvo životního prostředí.

Lenka Jeníkovská, Čmelák - Společnost přátel přírody