Zuzana a Romana Galuszkovy vkládají do svých úžasných krajek nejen duši, ale i kus svého života nejen jako krajkářky, ale i lektorky a Romana brzičko i jako autorka knihy Paličkování – variace vláčkové krajky. A vláčková (tradiční, mnohopárová) krajka těchto dvou krajkářek tvořila hlavní část výstavy, která byla v létě k vidění na výstavě Duše krajky v loveckém zámečku v Jablonném v Podještědí.

Druhou polovinu výstavy tvořily krajky poněkud skromnější a paličkovali ji účastníci kurzů Ivany Domanjové a skupina kolem Anny Borůvkové – Ivana Baltiarová, Marcela Bělíková, Dana Hejgrlíková, Jana Matoušková a manželé Iva a Luboš Karlíkovi. V této části jste mohli vidět kromě krajek autorských i krajky podle podvinků I. Domanjové, Ireny Ring a Dany Mihulkové. Jako bonus Jana Matoušková ozdobila vánoční stromeček. Aby byl výčet úplný, je třeba se zmínit o spolupráci s intuitivní kreslířkou a spisovatelkou Reginou Krchňákovou (Mea Rei).

Poděkování patří Městu Jablonné v Podještědí za možnost výstavu uskutečnit, paní Ryklové za velkou pomoc při přípravě, Jitce Ledvinové za kreativní dotvoření andělské letky, Ince Bečvářové, Tomášovi Káleckému, Ivaně Netušilové a mužské části Galuszkovic rodiny za vydatnou pomoc při instalaci.

Děkujeme za návštěvu.

Anna Borůvková