Může se na ni obrátit kdokoliv, kdo potřebuje poradit ve věcech, se kterými si neví rady. Poskytuje poradenství zejména v oblastech bydlení, rodinného a pracovního práva, ochrany spotřebitele, dluhové problematiky, sociální péče a sociálních dávek, občanského soudního řízení apod.  Služba je bezplatná a anonymní.

Co občanská poradna dělá?

Odborně vzdělaný poradce vám poskytne bezplatnou, nestrannou, nezávislou a diskrétní pomoc, pomůže hledat řešení, poskytne pomoc při sepsání podání k soudu, dopisu na úřad, zaměstnavateli či majiteli bytu, podá praktické informace o insolvenci, zejména oddlužení, a to včetně podání insolvenčního návrhu. Pomůžeme Vám se zorientovat v situaci, případně Vám poskytneme vzor podání a pomoc při jeho vyplnění. Dále vám poskytneme praktické informace o tom, jak můžete postupovat.

Do občanské poradny může přijít každý, kdo má nějaký problém, se kterým si neví rady. Nejčastěji se setkáváme s problémy, které se týkají dluhů, rodinného a pracovního práva. Jsme schopni vám poskytnout poradenství, které se týká exekučních věcí i případného zastavení exekucí, pokud jsou exekuce vedeny neoprávněně.

Vysvětlíme vám například, co znamená dopis, který vám byl doručen od soudu, jak je možné zjistit, který soudní exekutor vede proti vám exekuci, jak je možné bránit se postupu soudního exekutora, pokud jedná protiprávně. Jak je možné dát výpověď zaměstnavateli a kdy je možné výpověď dostat. Jaké jsou podmínky rozvodu manželství a jak se bude rozhodovat o péči o děti, jak je možné požádat o zvýšení nebo snížení výživného. Jaké jsou podmínky sepsání závěti apod.

V neposlední řadě pomáháme i se sepisem a podáním insolvenčních návrhů. Společně s poradcem je možné sepsat a následně podat insolvenční návrh. K podávání insolvenčních návrhů má Občanská poradna potřebnou akreditaci udělenou ministerstvem spravedlnosti.

Ke každému klientovi přistupujeme s pochopením, bez předsudků a individuálně s ohledem na jeho schopnosti a možnosti.

Co občanská poradna nedělá? 

Občanská poradna nenahrazuje advokátní služby, nemůžeme vás zastupovat v řízeních před soudy, ani před orgány veřejné správy. Odpovědnost za rozhodování a postup v dané věci zůstává vždy na klientovi. Občanská poradna vám ale může navrhnout možnosti dalšího postupu a řešení. Také vám nemůžeme sepsat celé podání od začátku do konce, můžeme vám ale poskytnout vzor podání a pomoc při jeho vyplnění. Můžeme vám také Vámi připravené podání zkontrolovat, zda obsahuje všechny náležitosti.

Občanská poradna je otevřena každý sudý týden ve čtvrtek od 10:00 do 16:00 v Poradním a setkávacím centru ve Frýdlantu na Havlíčkově nám. čp. 304. Konzultace začínají vždy v celou hodinu, je však nutné se předem objednat na tel. 485 152 070 nebo na tel. 775 077 234.

Zpracovala: Eva Svobodová, Romana Lakomá