Již na počátku roku 2020 vyslyšeli policisté a občanští zaměstnanci Krajského ředitelství policie Libereckého kraje výzvu personálního odboru, která měla za cíl poskytnutí pomoci pacientům postiženým koronavirovou nákazou. Výzva se týkala odběru krve od osob, které si již prošly covidem-19 a cílila mimo jiné i na dárce toliko potřebné krevní plazmy.

Během několika málo dnů od zveřejnění výzvy se policejním personalistům přihlásily bezmála tři desítky zaměstnanců, kteří neváhali a okamžitě se rozhodli pomoci.

Ve spolupráci s Hematologickým a transfúzním oddělením Krajské nemocnice v Liberci proběhlo několik dalších obdobných akcí pod taktovkou krajských personalistů, kterých se do současné doby zúčastnila bezmála stovka mužů a žen zákona. Z mnoha prvodárců se stali dárci opakovaní a z těch, kteří krev a krevní plazmu darovali opakovaně, jsou již nyní dárci zasloužilí.

Meandry Smědé.
Dubák i Pohanské kameny. Cyklovýlet provede krásami Frýdlantského výběžku

„Oslovili jsme Transfúzní oddělení Krajské nemocnice v Liberci a domluvili se na dalším postupu“, uvedla tehdy vedoucí personálního odboru krajského ředitelství Romana Skalová. „První desítka zájemců se nám přihlásila bezprostředně po vyhlášení výzvy, kterou jsme mezi policisty krajského ředitelství zveřejnili na počátku listopadu“, zmínila v rozhovoru na počátku roku 2020 vedoucí odboru. 

V úterý 31. května se k policistům a občanským zaměstnancům krajského ředitelství připojili také noví uchazeči o povolání ve služebním poměru. Jednalo se o pětici policistů, kteří v nedávné době prošli přijímacím řízením potřebným pro vstup k policejnímu sboru. Ačkoli jedna žena a čtyři muži musí ještě absolvovat základní odbornou přípravou a čeká je tak náročná cesta k tomu, aby mohli v plném nasazení „pomáhat a chránit“, již nyní projevili dostatek odhodlání poskytnout pomoc tam, kde je jí bezprostředně třeba.

Úterního odběru krve se po boku nových policistů zúčastnila i vedoucí personálního odboru. Po úspěšných zdravotních procedurách nešetřila chválou na adresu nových dárců a poděkovala také profesionálnímu týmu zdravotníků transfúzní stanice. „Do současné doby krev a krevní plazmu darovala již téměř stovka policistů a další se nám hlásí. Velmi ráda bych vyjádřila poděkování nejen všem dárcům z řad libereckého policejního ředitelství, ale také celému týmu zdravotníků transfúzní stanice, kteří se nám skvělým způsobem věnovali“, doplnila Skalová.

Vojtěch Robovský, oddělení tisku a prevence KŘP Liberec