„O jeho udělení rozhoduje Rada Libereckého kraje na základě doporučení výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury. Titul se uděluje výrobci, respektive řemeslníkovi na dobu neurčitou,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta; právě jeho podpis nechybí na jmenovacím dekretu, který ocenění řemeslníci obdrží.

Současně s dekretem získají ocenění řemeslníci i grafické logo jakožto marketingovou známku kvality. Mohou jej používat na svých výrobcích.

„Ocenění je vyjádřením veřejného uznání a podpory osobám žijícím ve zdejším kraji, které se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentují a předávají dalším generacím. Titul může být udělen výrobcům činným v oborech tradiční rukodělné výroby, které jsou ohroženy, či jim přímo hrozí zánik,“ doplnila radní pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu Květa Vinklátová.

Dva řemeslníky pro tento rok nominovalo Muzeum Českého ráje v Turnově. Jsou jimi Jiřina Štrynclová z Pěnčína, která vyrábí skleněné figurky a košíkář Patrik Budka z Dlouhého Mostu.

Návrhy na udělení titulu se podávají písemnou formou Muzeu Českého ráje v Turnově nejpozději do 30. října 2020 pro udělení v roce 2021. Součástí návrhu je obrazová dokumentace výrobků, případně jejich reprezentativní ukázka. Jednotlivé obory tradiční rukodělné výroby se vymezují podle základního materiálu, se kterým výrobce pracuje. Titul může být udělen pouze občanům České republiky s trvalým pobytem na území Libereckého kraje. Návrhy na udělení titulu mohou předkládat vědecké a odborné instituce, muzea, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby, působící v daném oboru, orgány státní správy a samosprávy.

Od roku 2012 obdrželo titul Mistr rukodělné výroby Libereckého kraje celkem 19 osob.

Jan Mikulička