Letošní 8. ročník měl název Léto bez hranic a zúčastnilo se jej celkem 17 dětí ve věku 5 – 13 let. Cílem tábora bylo propojit svět slyšících se zdánlivě tichým světem dětí neslyšících a příjemnou formou zážitků vést děti k toleranci a ohleduplnosti.

Během celého tábora bylo pro neslyšící děti zajištěno tlumočení do znakového jazyka tak, aby i tyto děti mohly prožít týden zábavy a poznání stejným způsobem a ve stejné intenzitě jako jejich slyšící kamarádi. Děti s táborem navštívily ZOO i iQLandii v Liberci, absolvovaly exkurzi ve výrobě dřevěných hraček ve firmě Detoa a užily si aktivní den v zábavném areálu Šťastná země.

Kromě výletů, exkurzí a her byl program tohoto tábora obohacen také o výuku znakového jazyka a o seznámení se s kulturou neslyšících. Děti se tak hravou a přirozenou formou seznámily se základy znakového jazyka a odměnou jim byla komunikace se svými novými neslyšícími kamarády, která přinášela radost oběma stranám.

Díky finanční podpoře firmy Hokami CZ jsme mohli dětem se specifickými potřebami dopřát na táboře potřebný individuální přístup a péči. Veliké díky patří také ZŠ a MŠ logopedické v Liberci, která táboru poskytla zázemí ve svých prostorách.

Jsme rádi, že jsme mohli opět strávit s dětmi zajímavý týden, a alespoň malou měrou přispět k bourání komunikačních bariér, které stojí mezi slyšícími a neslyšícími…

Petra Bobková, Tichý svět, o.p.s. - vedoucí konzultantka pobočky pro Liberecký kraj