Doprava se nepřesunula na oficiálně vytyčené objízdné trasy, ale hlavně na komunikaci III/2874 přes Milíře a Rádlo, která zdaleka nemá parametry k tomu, aby absorbovala dálniční provoz.

Informace o tom, co se dělo, děje nebo bude dít v zákulisí (ne)řešení problému dopravy přes Rádlo, se předávají nanejvýš šuškandou na facebooku. Kdo s kým kdy o čem jednal, se rádelský občan z žádných oficiálních zdrojů nedozví. V následujících řádcích stručně shrnuji své informace o postupu jednotlivých úřadů, s výjimkou obecního úřadu Rádlo a obecní policie Rychnov, abych předešel dalším pomluvám, výhrůžkám a aktům msty z jejich strany.

Krajská hygienická stanice si na můj popud objednala u Zdravotního ústavu měření hluku u silnice 2874. Měření proběhlo v květnu 2020. Na protokol si hygiena počkala necelé tři měsíce, a ani o měsíc později nevyhověla mé žádosti dle zákona 106 o sdělení obsahu protokolu.

Zase o něco hezčí bude procházka v okolí zámku Lemberk. Po deseti letech se vrátí voda do Pivovarského rybníka.
Kolem Lemberka: Rybník na cestě ke studánce prošel opravou

Výsledky jsem obdržel teprve v listopadu. Po sotva tři metry široké silničce tudy dle protokolu projelo za 24 hodin 2889 vozidel. Hodnoty denní i noční hlukové zátěže překračovaly hygienické limity. Nejistota měření ±1,8 dB byla aplikována se znaménkem mínus, a společně s korekcí „na dopad“ -2 dB se podařilo stlačit denní hlukovou zátěž o 0,2 dB pod laťku 55 dB, která dle zákona představuje zdraví ohrožující zátěž. Noční zátěž zůstala nad hygienickým limitem i po těchto korekcích.

Správa silnic Libereckého kraje v říjnu 2020 požádala Krajský úřad o zjednosměrnění provozu do listopadu 2021 tak, aby auta z Jablonce a Rychnova jezdila horem po silnici 2874, a vracela se spodem přes Jeřmanice. Předpokládal se úbytek dopravy na silnici 2874 o třetinu. Kraj povolil Správě silnic zjednosměrnění pouze do března 2021, a to „z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v období provádění zimní údržby“. O hluku ani zmínka. Správa silnic i tak oznámila hygieně, že jako opatření pro snížení hluku zjednosměrní provoz do listopadu 2021, a takto prezentovala Hygiena 6. 10. 2020 výsledky svého úsilí mně: provoz bude jednosměrný do listopadu 2021.

Jednosměrný provoz s sebou přeci jen přinesl citelné snížení hluku, hlavně v odpoledních a večerních hodinách, přestože se policii systematickým úsilím podařilo dosáhnout absolutní anarchie v dodržování rychlostních limitů a zákazu vjezdu nákladních vozidel. V době měření bylo, dle protokolu Zdravotního ústavu, jen každé sté vozidlo nákladní, dnes je to zhruba každé páté až desáté. Jak toho policie, státní, stejně jako obecní, docílila, je patrné z videa na konci článku.

Ilustrační snímek.
Hasiči z Liberecka dostali poděkování za pomoc v Chrastavě

Krajský úřad Libereckého kraje v březnu 2021 znovu zamítnul opakovanou žádost Správy silnic o zachování jednosměrného provozu i pro následující období, do listopadu 2021. Dva přímo zodpovědné úřady, Kraj jako vlastník komunikace a Správa silnic jako její správce, se tak pohodlně zacyklili ve stavu, kdy Kraj výzvy k dodržování zákonů přeposílá na Správu silnic, ta Kraji navrhuje opatření k nápravě, a Kraj jí je zamítá.

Krajská hygienická stanice nyní, kdy není uplatňováno žádné, ani quasi protihlukové opatření, neuplatňuje vůči vlastníkovi ani správci komunikace jakékoli sankce. Sama namítá, že měření, které půl roku vyhodnocovala, je už moc staré, a proto mi nabízí nové, jehož vyhodnocení jí poskytne přesně ten půlrok času, za který se zase všechno vyřeší samo.

Meteobudka za libereckou radnicí přenese do dávných dob bez mobilů.
Meteobudka za libereckou radnicí přenese do dávných dob bez mobilů

Policie ČR na mou první stížnost odpověděla zhruba v tom smyslu, že všechny ty stovky burácejících nákladních dodávek a pickupů se mi jen zdají. K odpovědi na druhou stížnost už rovnou použili náhodný generátor slov. Odstraněním výrazů a vět zcela vyšinutých z gramatické vazby jsem odhalil sémanticky téměř souvislý text, schází už jen logika: "bylo zjištěno, že (stěžovatel) se neztotožňujete s obsahem vyrozumění… Po opětovném posouzení… nelze jinak, než konstatovat, že… vyřízení… nebylo ze strany krajského ředitelství na místě… Z výše uvedených důvodů nelze jinak, než… přehodnotit původní formální zhodnocení podání… které bylo namístě vyřídit… Jelikož vyřízení nepředpokládá nárok na další přezkum, bylo Vaše podání uloženo… Upozorňujeme Vás… že přehodnocení Vašeho podání… nemělo vliv na postup ani výsledek šetření provedeného Odborem vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Libereckého kraje." Pan plukovník zřejmě myslel toto: „Jelikož Vaše stížnost byla oprávněná, raději jsme ji uložili."

Příslušníci zastavují výhradně široké náklaďáky nad 3,5 t, protože jedou moc pomalu:

Zdroj: Youtube

Pavel Urbančík