Nadace finančně podpořila nemocnice v České Lípě a Liberci. Dobrovolníci nadace šijí roušky. Zaměstnanci a individuální žadatelé také mohou čerpat finanční prostředky z fondů Nadace Preciosa.

„V naší zemi zažíváme náročné časy a Nadace Preciosa je ráda, že může pomoci nejen zaměstnancům společnosti Preciosa, ale také nemocnicím a zdravotníkům, kteří potřebují naši podporu nejvíc. Výše naší pomoci dnes činí zhruba pět milionů korun. Očekáváme, že ještě vzroste,“ uvedla Lucie Karlová, generální ředitelka společnosti Preciosa Lighting a předsedkyně představenstva Nadace Preciosa.

„Vážíme si obětavé práce zdravotníků, kteří jsou v první linii boje s neviditelným nepřítelem. Nemocnici v České Lípě jsme z nadačních prostředků věnovali 300 000 korun na nákup zdravotnických pomůcek. Nemocnice v Liberci si za 700 000 korun pořídí plicní ventilátor. Zároveň jsme rádi, že se do podpory zapojil Slovan Liberec. Hráči i členové klubu se zapojili a svými osobními finančními dary přispěli právě na toto vybavení pro nemocnici v Liberci. Zároveň jednáme i s nemocnicí v Jablonci nad Nisou, které jsme připraveni pomoci také,“ doplňuje Karlová.

Tématem dnešních dnů jsou roušky, které jsou vítaným nástrojem v boji s nákazou. Dobrovolníci Nadace Preciosa šijí roušky, které potřebují zaměstnanci i další lidé v regionu. Pomoc často směruje k těm nejpotřebnějším – do domovů důchodců, stacionářů či center pro handicapované.

V těchto dnech se Nadace Preciosa zapojuje do pořízení a následné distribuce dodávky roušek a respirátorů, které skupina Preciosa po své členy objednala v zahraničí. Součástí dodávky jsou i roušky a respirátory, které bude nadace darovat potřebným.

Pro zaměstnance společnosti Preciosa, kteří i v dnešní době zůstávají chodí do práce a podílejí se na provozu a výkonech ve výrobě, připravila Nadace Preciosa vitaminový balíček, který je v těchto dnech distribuován do jednotlivých závodů a společností skupiny Preciosa. Cílem je podpora imunity a preventivní péče, která společně s důsledným dodržováním nařízení přispěje k boji s nákazou.

Pavel Orálek