Zaměřila se nejen na výsadbu druhově rozmanitých lesů, ale také na projekty pomáhající se zadržováním vody v krajině, pokračovala i s podporou ekologické výchovy dětí či kampaní na záchranu tetřívka v Jizerských horách. Nadace pomáhala na mnoha dalších místech a snaží se pro další generace zachovat životní prostředí v co nejlepším stavu.

„Vážím si všech lidí ochotných skrze naší nadaci pomáhat přírodě, ve které žijeme. Dary, které jsme v letošním roce obdrželi pomáhaly s konkrétními projekty,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Jedním z nich byla obnova rašeliniště v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery, kterou realizuje Jizersko-ještědský horský spolek a nadace získala peníze na jeho spolufinancování.

Tato lokalita byla v minulosti necitlivě odvodňována a cenné území tím dlouhodobě trpělo. Již před časem začal Jizersko-ještědský horský spolek v těchto místech budovat dřevěné přehrážky, které odtoku vody zabraňují. Loni se jich podařilo vybudovat 82 a další jsou v plánu dodělávat letos.

Nadace pokračovala i ve výsadbách druhově a věkově rozmanitých lesů. „I díky našim dárcům je za loňský rok v zemi přes 50 tisíc nových stromků. Lesy budou díky tomu stabilnější, přirozenější, zdravější a zároveň zvýší retenci vody v krajině,“ vysvětluje Petrovský.

Za neméně důležitou považuje nadace i podporu ekologické výchovy nejmladší generace. Podpořila téměř dvě desítky škol a organizací pracující s mládeží v jejich ekologicko výchovných aktivitách. „Projektů, které jsme díky našim dárcům mohli podpořit, bylo však mnohem více. Děkujeme všem, kteří nám s tím pomohli a budeme rádi, pokud se zapojí i další,“ doplňuje Petrovský.

V roce 2023 oslavila nadace kulaté výročí. Před třiceti lety zažily Jizerské hory ekologickou katastrofu nebývalých rozměrů. Více než sto kilometrů čtverečných náhorní plošiny bylo po imisní a kůrovcové kalamitě velkoplošně odlesněno. Právě proto byla v roce 1993 založena Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, jejíž tehdejší název odpovídal stavu pohoří, které potřebovalo dobrý plán, oddané ochranáře a mnoho peněz.

Díky nadaci se podařilo sehnat první finance na nápravu nebývalé katastrofy, která hory postihla. Brzy snahu nadace podpořily osobnosti, firmy i zahraniční organizace milionovými částkami a obnova Jizerských hor mohla začít. „Dnes už se hory zelenají, 30 let starý pohled na zubožené lesy je minulostí, ale vyhráno ještě zdaleka není. Zvláště v kontextu globální změny klimatu, která doléhá na lidi i přírodu a předkládá nám nové výzvy,“ říká Petrovský a doplňuje, „ochraně přírody se budeme věnovat i v příštím roce a budeme vděčni, pokud nám s tím pomůžete. Počet obnovených tůní, vysázených stromů, zachráněných rašelinišť či dětí, které prošly ekologickým vzděláváním, záleží na každém z nás. Budeme velice rádi, pokud svým darem naši snahu podpoříte.“

Pokud se chcete o činnosti Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody dozvědět více, podívejte na její internetové stránky, kde naleznete i konkrétní možné formy pomoci: www.nadaceivanadejmala.cz.

Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody