Jelikož se sbírka kvůli covidové pandemii v roce 2021 nemohla konat v ulicích, došlo ke sloučení 19. a 20. ročníku. V roce 2022 se už sbírka konala. Proběhla v 10 městech Libereckého kraje a Šluknovského výběžku. Jejím smyslem je pomoci neziskovým organizacím, které v jednotlivých městech působí, získat prostředky na konkrétní projekt, se kterým se do sbírky přihlásily. Výhodou je, že místní obyvatelé neziskovou organizaci většinou dobře znají.

Sbírka v ulicích měst byla realizována společně se studenty místních středních škol a měla dvě kola, letní a zimní. Některé organizace ale využily také možnosti sbírat samy na sebe v rámci vlastních akcí do putovních pokladniček. Všechny tyto prostředky společně s dary fyzických osob zasílaných přímo na sbírkový účet byly slavnostně předány na liberecké radnici. Ředitelka nadace Noemi Martinová promluvila o historii sbírky a jejím přínosu pro neziskový sektor v regionu. Hejtman Martin Půta poděkoval nadaci i neziskovým organizacím za jejich práci a primátor Jaroslav Zámečník poděkoval všem, kteří do sbírky přispěli a ocenil zapojení studentů středních škol předáním drobného dárku.

Zima se vrátila, jaro musí ještě počkat.
OBRAZEM: Zima se vrátila, jaro musí počkat

Organizacím byly předány šeky ve výši čtyř až čtyřiceti tisíc. Nejvyšší částku, čtyřicet tisíc, získalo Dětské centrum Liberec na dovybavení bytů krizového řízení a Domov u Spasitele ve Frýdlantu na polohovací křeslo pro imobilní klienty. Částka podstatně přesáhla jejich očekávání, prostředky proto budou stačit i na další vybavení domova.

Částkou třicet devět tisíc korun bylo dále podpořeno Salesiánské středisko mládeže v Rumburku, které prostředky využije na projektor a vybavení mateřského centra. Do Lomnice nad Popelkou putovalo osm tisíc korun, které obdrželo Centrum Fialka, provozované Charitou Jičín. Tyto peníze jsou naléhavě potřeba na prázdninové aktivity dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Křesťanská Nadace EURONISA vznikla v roce 1995 z podnětu libereckého sboru Jednoty bratrské. Od svého založení rozdělila potřebným přes 39 milionů korun a podpořila jimi více než 300 neziskových organizací. Finanční prostředky nadace získává nejen z výnosů nadačního jmění, ale i z darů firem a jednotlivců či z benefičních akcí. Další aktivitou je Veřejná sbírka „Pozvedněte slabé!“, jejímž patronem je herec Jiří Lábus.

Podpořené organizace a školy zapojené v jednotlivých městech:

Liberec - sbírku uskutečnilo Gymnázium F. X. Šaldy a ČSOB – pobočka Liberec
Dětské centrum Liberec - 40 tisíc na nákup vybavení dětských pokojů nového bytu krizového zařízení
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. – 18 tisíc na spolufinancování mzdy sociálně aktivizační pracovnice
Česká unie neslyšících, z.ú. - 12 tisíc na náklady spojené s realizací kurzu svépomocí (informační brožurky, doprava, náklady na lektora)

Jablonec n. N. - sbírku uskutečnila Obchodní akademie Jablonec n. N.
Most k naději, z.s. - 5 tisíc na Dům na půl cesty – na nákup náčiní pro volnočasové aktivity (stolní fotbal, ping pongový stůl)

Česká Lípa - sbírku uskutečnila Obchodní akademie Česká Lípa a Gymnázium Česká Lípa
Centrum pro zdavotně postižené Libereckého kraje o.p.s. – 15 tisíc na pomůcky pro mobilitu - chodítka a vozíky pro osoby se zdravotním postižením.

Turnov - sbírku uskutečnilo Gymnázium Turnov a SZŠ Turnov
FOKUS Turnov, z.s. - 24 tisíc na vytvoření venkovní relaxační zóny pro klienty ambulantních služeb (pergola, lavičky)
Spokojený domov, o.p.s. – 4 tisíce na zakoupení podpůrných prostředků pro terénní pracovníky (vitamíny, potravinové doplňky)

Rumburk - sbírku uskutečnila SOŠ mediální grafiky a polygrafie
Salesiánský klub mládeže, z.s. – 39 tisíc na nákup vybavení (projektor a další vybavení mateřského centra)

Semily - sbírku uskutečnila Waldorfská škola Semily
Zrnko naděje, z.s. – 7 tisíc na nákup výtvarného materiálu, kancelářských potřeb a surovin na společné vaření

Tanvald
Rodinné centrum Maják, z.s. – 4 tisíce na nákup vybavení terapeutické místnosti (sedačky, koberec, stolek, křesílka)

Frýdlant - sbírku uskutečnila SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant
DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie – 40 tisíc na nákup polohovacího křesla pro imobilní klienty a didaktických her pro seniory.

Nový Bor - sbírku uskutečnila VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor
Charita Česká Lípa – 6 tisíc na nákup pomůcek pro mobilitu – chodítek a vozíků pro osoby se zdravotním postižením.

Lomnice n. Popelkou – sbírku uskutečnila ZŠ v Lomnici n. Popelkou
Oblastní charita Jičín, Centrum Fialka – 8 tisíc na realizaci prázdninových aktivit pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Jiří Helis