Činnost nadace je různorodá, ale všechny aktivity se dějí za tímto účelem, ať už je to Veřejná sbírka Pozvedněte slabé!, benefiční aukce umění, účast na golfovém turnaji nebo Program Vzdělávání.

V roce 2023 tak Nadace Euronisaa rozdělila na podporu různých neziskových organizací celkovou částku 1 359 140 Kč. Kam tyto finance putovaly? O největší části ve výši 730 000 Kč rozhodla správní rada v rámci grantového řízení. Podpořila celkem 17 projektů, zaměřených na čtyři oblasti: rozvoj místních komunit, prevence rizikového chování, zlepšení života tělesně a mentálně postiženým a v neposlední řadě pomoc starým, nemocným či opuštěným lidem. Výše příspěvků se pohybovala od 20 000 Kč do 60 000 Kč.

Podpořené projekty.Podpořené projekty.Zdroj: Nadace EuronisaDalší část rozdělených prostředků tvoří účelový dar ve výši 580 000 Kč, který podpořil vybavení nového internátu a jídelny pro Střední školu Jana Blahoslava v Hejnicích. Základ této částky darovali účastníci školní slavnosti s názvem Blahoslav 500, přičemž Nadace Euronisa tyto dary zdvojila až do výše 250 000 Kč. Díky daru střední škola bude moci vybavit novou budovu ve svém areálu, která je aktuálně ve výstavbě.

Poslední část podpory pak byla rozdělena v rámci Programu Vzdělávání, díky kterému čtyři organizace získaly významný příspěvek na další vzdělávání pro svých 32 pracovníků. Celkově šlo o částku 49 140 Kč.

To vše by se nikdy neuskutečnilo bez podpory či štědrosti mnoha organizací, firem či jednotlivců, kteří nadaci svými dary v různé podobě umožňují pomáhat dalším. Děkujeme za to!

Předání šeku pro SŠ Jana Blahoslava v Hejnicích.Předání šeku pro SŠ Jana Blahoslava v Hejnicích.Zdroj: Nadace Euronisa

Jiří Helis, Nadace Euronisa