„Skauti z libereckých oddílů šli do této akce opravdu naplno,“ popisuje průběh akce jeden z organizátorů Roman Patočka, kterého skauti znají pod přezdívkou Čajíček, „akci jsme naplánovali napříč skauty z Liberce, ale jen málokdo věřil, že se nás sejde tolik – od nejmenších světlušek a vlčat, až po organizátory akce.“

Všichni od sobotního rána do pozdních odpoledních hodin společně vymýtili náletové dřeviny v lesoparku v Lidových sadech. Část dřevin byla odvezena, o část projevila zájem i nedaleká Zoo Liberec. A skautské oddíly nezůstaly jen u práce se sekerami a pilami. „Velký dík patří také za to, že skauti vysbírali veškerý odpad, který se v lesoparku nacházel. A že ho tam bylo hodně! Odvezli jsme ho v jednom velkém kontejneru,“ dodává Roman Patočka.

Michal Vinař, referent odboru ekologie a veřejného prostoru z Magistrátu města Liberce, je velmi potěšen tím, kolik práce skauti odvedli: „Místo opravdu prokouklo. Ani největší optimista z kolegů si netroufl odhadovat, že skauti udělají takový kus práce. Prakticky zbývá středová část plochy a je vyčištěno. Zkrátka a jednoduše klobouk dolů a velké díky za pomoc při zlepšování stavu životního prostředí ve městě.“

Společný čas během práce strávili všichni opékáním buřtů, aby zahnali hlad a mohli pracovat dál. „Je třeba připomenout, že nám přálo i počasí! A já doufám, že se podobná akce povede opět za rok!,“ těší se Roman Patočka.

Jana Pekařová, mediální zpravodajka