“Skautské tábory patří k vyvrcholení skautského roku,” říká předseda Krajské rady Junáka Libereckého kraje Lukáš Malý, “jsme rádi, že ani letošní podivný rok nám letní dobrodružství nepřekazí.”

I přes omezenou kontaktní činnost, která vzhledem k epidemiologickým opatřením zasáhla i skautování, stoupl počet členů v 19 skautských střediscích na 2906. “Možná je to tím, že jsme činnost nepřerušili úplně,” zamýšlí se Lukáš Malý, “skautování probíhalo online, děti plnily různé výzvy a úkoly.”

A skautování v této nelehké době získalo i další rozměr - řada skautů i skautek se podílela na různé formě pomoci - někteří nakupovali pro potřebné, jiní doučovali nebo byli k dispozici v očkovacích centrech.

A teď zaslouženě vyrážejí na tábory. Skautská střediska v Libereckém kraji jich o letošních prázdninách zoragnizují 44, což je dle Lukáše Malého vzhledem k všemožným opatřením minulého roku vysoké číslo: “Mám radost, že se střediskům daří uspořádat tábory v podobném počtu jako loni, navzdory omezené prezenční činnosti v uplynulém roce a neustále se měnícím podmínkám účasti a testování v průběhu táborů. Chtěl bych moc poděkovat všem dobrovolníkům, kteří přípravám věnovali a věnují svůj volný čas a přeji, aby se tábory vydařily alespoň jako loni."

Jana Pekařová