Když ale ještě k tomu tento žák prožije poslední dva roky na své základní škole hodně netradičně, projde si „covidovou distanční výukou“, má určitě po mnoha stránkách svůj start na nové škole náročnější.

Takových úspěšných a odvážných žáků se 1. září 2021 sešlo v nové třídě 1N na Gymnáziu F. X. Šaldy Liberec celkem 30. Přišli v době, kdy se na gymnáziu začal rozjíždět velký celoškolní projekt „RESTART“. Co to má být? Znovunastartování, stmelování, obnovení, nové nadechnutí, prostě zahájení nového školního roku trochu jinak. Žáci všech tříd si mohli vybrat jednu ze čtyř aktivit. Našich 30 borců z 1N si zvolilo podprojekt „pomáháme“.

Komu pomoci? Jak? Kde? Žáci vytvořili pracovní skupinky a rozjeli realizaci projektu. Oslovili několik zařízení, ve kterých by mohla být jejich pomoc důležitá, i když se obávali, že dnešní stále ještě covidová doba není takové spolupráci nakloněna. Velkým překvapením byla kladná odezva paní ředitelky Domova pro seniory SeneCura ve Vratislavicích Lucie Čechové. Vše bylo plně v rukou žáků. Domluvili si schůzku s paní ředitelkou a naplánovali s ní jeden den plný pomoci. K tomu bylo nezbytně nutné pro neočkované žáky nechat se otestovat a mít v ruce potvrzení o negativním výsledku covid-testu. Samozřejmě si žáci připravili také květinové dárečky – vždyť se chystali na návštěvu!

Vodárenská věž v areálu zámku Sychrov.
Vodárenská věž zásobovala areál sychrovského zámku vodou z Mohelky

V pátek 15. října 2021 v 9.00 hod. se den pomáhání rozjel. Žáci se rozdělili do tří skupin. Jedna parta navštívila ve dvojicích některé klientky a klienty na pokojích a povídali si s nimi o životě. A že to byly obohacující rozhovory! Vždyť žáci měli možnost poznat velmi zajímavé lidi – našli mezi nimi bývalého letce, středoškolského učitele, ředitelku mateřské školy a další zajímavé lidi s bohatými životními příběhy. Mladí gymnazisté se setkali s lidmi v nejvyšším věku a nestačili se divit, čeho všeho dokázali.

Další dvě skupinky žáků nabídly svou pomoc při aktivizačním programu. Spolu se seniory se stali na chvíli zahradníky, další pomáhali svým starším parťákům luštit křížovky nebo s nimi hráli různé hry. Když na závěr zazněla vzájemná slova pochvaly a velký potlesk, běžely už mnohým mladým návštěvníkům hlavou nové nápady. Upečou si v prosinci se svými přáteli v Domově pro seniory vánoční cukroví a společně si zazpívají koledy, nebo si s nimi na jaře na terase domova zahrají nějaké další hry?

Bylo to velmi zajímavé a vydařené dopoledne plné srdečných chvil, pohnutých momentů a lidských projevů. Se svou třídou 1N bych chtěla hlavně poděkovat paní ředitelce Čechové a dvěma aktivizačním pracovnicím - paní Nikole Konvalinkové a paní Dagmar Sengrové, které nás při naší návštěvě doprovázely. Poděkování patří ale i rodičům mých žáků, kteří nás od začátku podporovali. V neposlední řadě děkuji své třídě za nadšení, se kterým vzala projekt do svých rukou. Můžeme být na své nové žáky pyšní!

Renata Šípová