Nejlepším místem pro život je podle průzkumu Zlínský kraj. Liberecký kraj skončil osmý. Na stříbrnou příčku se vyhoupl Kraj Vysočina, bronz získává Jihomoravský kraj.

Pokud jde o životní prostředí, mohou si obyvatelé Liberecka libovat. Podíl chráněných krajinných oblastí na ostatních plochách je zde při srovnání s ostatními kraji vůbec nejvyšší. Skvěle je na tom region, i pokud se jedná o množství emisí škodlivých látek vypouštěných do ovzduší.

Na velmi nízké úrovni je také produkce jak komunálního, tak i podnikového odpadu. Objem vypouštěných odpadních vod je zde v přepočtu na jednoho obyvatele nejnižší. Z jiné oblasti určitě potěší velmi nízká nezaměstnanost mladých lidí, stejně jako nejnižší počet usmrcených na 100 kilometrů silnic.

Celorepublikového průměru dosahuje Liberecký kraj ve spolkové činnosti, konkrétně v počtu nejrůznějších sdružení, spolků a obecně prospěšných společností. Obdobné je to rovněž s počty žáků v základních školách nebo s počtem uchazečů na jedno volné pracovní místo.

Zapracovat by se mělo především na bezpečnosti. Počet trestných činů na 1000 obyvatel je zde jeden z nejvyšších. Ačkoli se policistům daří jejich objasněnost držet na celorepublikovém průměru, jejich početní stavy na to jsou nicméně výrazně podprůměrné. Značně pokulhává také úspěšnost studentů u státních maturitních zkoušek a lépe na tom není Liberecký kraj ani v počtu lůžek v zařízeních pro seniory.

David Pavlát