Z rukou Jana Hamáčka převzali ocenění dva muži z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, a to Martin Patka, vedoucí Odboru cizinecké policie, a Ivo Hradecký, vedoucí Oddělení materiálně-technického zabezpečení.

Oba toto ocenění obdrželi za osobní nasazení v době pandemie koranaviru v České republice v roce 2020. Slavnostního aktu, který se uskutečnil v reprezentačním zařízení resortu Ministerstva vnitra Spiritka v Praze, se také zúčastnil policejní prezident Jan Švejdar. Oceněným děkujeme za odvedenou práci a blahopřejeme k získání uvedeného ocenění.

Dagmar Sochorová, mluvčí KŘP Libereckého kraje