Vedení města ho na jeho narozeninový den navštívilo v Domově důchodců Pohoda, kde mu starosta města Tomáš Hocke spolu s místostarostkami Petrou Houškovou a Janou Svobodovou osobně poblahopřáli. Za Okresní správu sociálního zabezpečení panu Holasovi také popřál pan Jaroslav Kučera, který mu předal gratulaci od paní ministryně a informoval ho o zvýšení důchodu.

Pan Holas se narodil v chalupě na Károvsku, ale když jeho otec založil obchod s textilním zbožím, rodina se přestěhovala do Skálovy ulice. Po měšťanské škole studoval na Obchodní škole v Turnově a Obchodní akademii v Liberci. Pracovat začal v Lomnici nad Popelkou ve Šlechtových závodech a následně i v Praze ve velkoobchodě s textilem, který s počátkem války zanikl. Ve válečném období nejdříve pomáhal rodičům v podnikání a poté byl totálně nasazen. S nástupem komunistické moci byl obchůdek zlikvidován a otec byl nucen dělat pomocného dělníka.

Pan Holas odešel ze semilského okresu a pracoval řadu let ve službách Hospodářského družstva v Mnichově Hradišti a Liberci. Po roce 1962 nastoupil do funkce vedoucího ekonoma do družstva Znak na Malé Skále a po 30 letech v jeho službách odešel do důchodu. Od roku 1947 bydlel v ulici 5. května, kde se také seznámil se svojí ženou Jiřinou, se kterou vychoval dvě děti – dceru a syna. Nyní se už těší ze svých pravnoučat, žije v Domově důchodců Pohoda a stále sleduje aktuální dění.

Mnoho lidí zná pana Holase jako pejskaře, který v kynologickém klubu vycvičil desítky psů. Sám choval německé ovčáky. V kynologickém klubu pracoval ještě nedávno coby pokladník a na cvičiště vždy rád docházel. Miloslav Holas byl také vynikajícím divadelním ochotníkem. Je nejstarším členem Ochotnického spolku Antonín Marek. Za celoživotní působení na jevišti obdržel v roce 2009 nejvyšší ochotnický řád – Zlatý odznak Josefa Kajetána Tyla.

„Pan Holas je i naším dlouholetým členem Spolku rodáků a přátel Turnova,“ sdělil Jaromír Ducháč. A dodal, že všichni vždy obdivovali jeho optimismus, galantnost a skromnost.

Klára Preislerová