Projekty eTwinning jsou mezinárodní projekty škol probíhající v online prostředí prostřednictvím informačních technologií. I v letošním školním roce jsme realizovali eTwinningový projekt s partnerskou školou v rumunském městě Ramnicu Valcea, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.

Cílem tohoto projektu bylo zvýšení ICT kompetencí žáků, zlepšení jejich jazykové úrovně a komunikačních schopností, rozvoj týmové spolupráce a seznámení se s vrstevníky z partnerské školy a jejich kulturním prostředím. Na projektu s názvem „Animals?Animals!“, pracovali v obou školách žáci pátého ročníku. Vycházeli jsme z předpokladu, že zvířata jako téma bude dětem blízké a bude je zajímat.

Na toto téma jsme se zaměřili ve třech aspektech: přírodovědném, sociálně-kulturním a literárně-tvůrčím. Aspekt přírodovědný zahrnoval práci s textem v angličtině, tvorbu myšlenkových map a plakátů s klíčovými slovy. Děti si prostřednictvím tohoto projektu prohloubily své znalosti o zvířatech a jejich způsobu života.

Kamenný oltář Nejsvětější Trojice.
Útěk do Egypta, křišťálový chrám i Karlův odpočinek. To je Kunratické Švýcarsko

V sociálně-kulturním aspektu projektu jsme diskutovali s partnery o vztahu člověka ke zvířatům a schopnosti zvířat pomáhat nemocným lidem. V rámci videokonferencí jsme si s rumunskými partnery povídali o svých domácích mazlíčcích, oblíbených zvířatech a chování lidí ke zvířatům z hlediska odlišných kulturních prostředí.

Aspekt literárně tvůrčí byl nejúspěšnější a u dětí nejoblíbenější. Žáci vytvořili pomocí ICT nástrojů elektronické knihy s tématikou zvířat, kde ve spolupráci s rumunskými partnery vytvořili příběhy a komiksy. Tento úkol nebyl pro děti jednoduchý, protože se musely pomocí online technologií s rumunskými partnery na příběhu domluvit. Stálo to za to, protože vznikly krásné knížky, které byly vytvořeny vždy jedním českým a jedním rumunským žákem.

Zlatým hřebem celého projektu se stala společná básnická sbírka, kam anglickými básničkami o zvířatech přispěli všichni zúčastnění žáci. V tomto projektu byly využity nejen metody kritického myšlení a tvůrčího psaní, ale důraz byl kladen i na komunikaci a týmovou práci. Cíle projektu, který ve škole probíhal po celý školní rok, byly splněny a ve spolupráci s partnerskou školou budeme pokračovat nejen v eTwinningu, ale i v jiných mezinárodních projektech.

Zuzana Jedličková, ZŠ Liberec, Broumovská