Pro ty, co se v noci v lese nebojí má Správa CHKO Lužické hory, která ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ZO 36/02 při SCHKO JH, Českým svazem pro ochranu netopýrů pod záštitou Euro Bats pořádá Mezinárodní noc pro netopýry. Již tradičně na oblíbeném místě, na úpatí Suchého vrchu u ústí Ledové jeskyně Naděje návštěvníci budou mít jedinečnou šanci setkat se s živými netopýry!

Ukázka metod výzkumu netopýrů, přednáška s promítáním diapozitivů, seznámení se s důvody a způsoby ochrany netopýrů, malý odvážlivci dostanou možnost vypustit menší druhy spět na svobodu.

Každý návštěvník dostane pamětní vstupenku. Vstup na akci je zdarma díky finanční podpoře z prostředku programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky, s.p., Nadací Ivana Dejmala a v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. To vše na vás čeká v pátek 4. září od 21:00 hodiny večerní do 24 hodin u Ledové jeskyně v Lužických horách.

Doprava na místo konání: Možnost příjezdu autem ve směru od Mařenic do osady Hamr a dále cca 300 m pěšky, nebo od Nové Huti ke křižovatce u Sv. Jána a dále cca 2 km pěšky. Na obou lokalitách bude vymezena plocha k parkování.

Nutné vybavení pro každého návštěvníka je baterka schopná svítit déle než jednu hodinu. V letošním roce doporučujeme použít i roušku. Ten kdo, přijde s rouškou s netopýrem, bude odměněn speciální cenou. Akce se bude konat i za nepříznivého počasí, pro tento případ bude na místě postavený provizorní přístřešek. Na vaší hojnou účast se těší pořadatelé.

Daniel Horáček