Nabízíme pohádky pro děti s tvořivými dílničkami, pro dospělé pravidelné vystoupení sólistky Divadla F. X. Šaldy v Liberci Věry Poláchové - Kavanové s různými hosty, letos s harfenistkou Markétou Doubravskou. Večer následuje posezení v místní hospůdce, které se tentokrát ponese ve stylu country.

V tomto roce slaví spolek 10 let svého trvání a práce na restaurování kostela, na kterém úspěšně spolupracuje s OÚ v Horní Řasnici, vlastníkem kostela, a Farností v Novém Městě pod Smrkem, do které spadá naše obec duchovně. Do organizace letošní Mariánské slavnosti se zapojí i další spolek v obci - Okrašlovací spolek Horní Řasnice - Srbská, který se zasloužil o zrestaurování křížku u budovy kostela.

Protože máme letos dost důvodů k oslavě a poděkování, pozvali jsme Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, který bude v tento den celebrovat Poutní mši svatou. Restaurování oltáře zakončujeme po několika etapách totiž právě letos svěcením zrestaurovaného oltářního křížku a přivítáním nové oltářní sošky Ježíška, na jehož vyřezání nám přispělo Biskupství litoměřické významnou částkou.

Věra Honysová, předsedkyně spolku