Ať už se rodiče sami cítí zneklidněni projevy svého dítěte, někdo z okolí vysloví podezření na výskyt PAS nebo hledají způsob, jak nejlépe podpořit vývoj dítěte po vyřčení diagnózy, obvykle pro ně začíná velmi obtížné a těžké období plné nejistot, obav, tápání a hledání odpovědí.

Centrum LIRA. se rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra (dále s PAS) věnuje již řadu let v rámci dvou sociálních služeb: Rané péče a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS. Poradkyně rané péče dojíždějí do rodin s nejmenšími dětmi; kromě rodin s dětmi s PAS se věnují i rodinám s dětmi se smyslovým, kombinovaným nebo mentálním postižením do 7 let věku. Své služby centrum poskytuje po celém kraji.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS nabízejí komplexní podporu rodinám, v nichž vyrůstá dítě s PAS nebo s podezřením na tuto závažnou vývojovou poruchu od vyslovení podezření do 10 let věku. Služba vždy vychází vstříc potřebám konkrétní rodiny. Zpočátku může být pro rodiče velmi důležitá možnost mít se s kým poradit, probrat novou situaci, zorientovat se v problematice PAS, získat kontakty na odborníky, literaturu, dostupné kurzy.

Pro děti s PAS nabízí Sociálně aktivizační služby celý soubor programů od individuálních nácviků pracovního chování pro nejmenší děti přes skupinové nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace, nácviky předškolních dovedností, sportovní a výtvarný kroužek a muzikoterapii až po vrstevnickou skupinu pro školní děti s Aspergerovým syndromem.

Na sourozeneckých skupinách je věnována velká pozornost sourozenecké problematice. Pro rodiče a pečující osoby jsou připraveny setkávání rodičů, semináře, konzultace s psychoterapeutem, rodiče mají možnost využít metodu videotrénink interakcí, účastnit se pobytového kurzu pro rodiny. Pro rodiče bývá velmi důležité, že se kdykoliv mohou obrátit na odborné pracovníky Sociálně aktivizační služby a probrat s nimi aktuální situaci a společně hledat optimální a dostupné řešení.

Důležitou součástí služeb je spolupráce s pedagogy a asistenty z mateřských a základních škol formou konzultací, poradenství a náhledů na programech, které konkrétní děti navštěvují.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS jsou poskytovány i v době pandemie, pokud si to rodina přeje nebo je například v karanténě, uskutečňují se některé programy distanční formou (online nebo telefonicky).Další informace a kontakty na Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS najdete na www.centrumlira.cz a na SAS Centrum LIRA. Informace o službě Raná péče najdete na centrumlira.cz.

Julie Brožová