Jedná se o příměstské tábory, kterých se  mohou zúčastnit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. V rámci tábora děti navštíví zajímavá místa v okolí Liberce, vyzkouší si nejrůznější sportovní a rukodělné aktivity a samozřejmě poznají nové kamarády.

Aktivity příměstského vzdělávání mají za cíl zmírňovat prázdninový propad v učení. V rámci jednotlivých bezplatných cyklů příměstského vzdělávání tak budou do jednotlivých outdoorových aktivit pro žáky základních škol zakomponovány prvky rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Přidanou hodnotou těchto aktivit pro děti je i získávání pozitivních sociálních vzorů, učení se zdravému životnímu stylu a smysluplnému aktivnímu trávení volného času a možnost navazování vztahů s vrstevníky a dalšími dětmi.

Přihlašovat se mohou online na https://www.primestske-vzdelavani.online/. Projekt je pro děti zcela zdarma. Hrazeny jsou vstupy, doprava i drobné svačiny.

Účast v projektu je určena výhradně nízkopříjmově vymezeným rodinám. Tuto skutečnost bude nutné
doložit čestným prohlášením.

Marie Matějíčková, koordinátor pro seniory a zdravotně znevýhodněné zástupce ředitele organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec