Na dvacítku studentů čeká kurz Šlechtická kultura českých zemí v proměnách staletí. Vzdělávání bylo zahájeno ve středu 26. února za přítomnosti poslance profesora Ivana Jáče, který je autorem myšlenky vzniku U3V při Euroškole, dále starostky města Česká Lípa Jitky Volfové a ředitelky Centra dalšího vzdělávání TUL Jitky Pacltové. V rámci zápisu vyplnili studenti indexy a výuka pod vedením lektora Milana Svobody mohla začít.

„V historickém ohlédnutí nejde o první společnou aktivitu Euroškoly s libereckou univerzitou. Již v roce 2006 bylo na naší škole ustanoveno konzultační středisko bakalářského stupně distančního vzdělávání Ekonomické fakulty TU v Liberci a za účasti tehdejšího prezidenta Václava Klause slavnostně odstartovalo vysokoškolské studium. Prostřednictvím Ivana Jáče, jako garanta, byla zahájena činnost této pobočky a navázána úspěšná spolupráce mezi našimi institucemi,“ připomíná ředitelka Euroškoly Petra Kašparová a všem posluchačům nově otevíraného kurzu přeje dobrý pocit nejen z nově nabytých vědomostí, ale také z možnosti debatovat a setkávat se.

Novou formu spolupráce mezi oběma školami hodnotí pozitivně také profesor Ivan Jáč: „Současný počin má velký budoucí potenciál, neboť včas reaguje na zvyšující se počty seniorů v naší populaci, jak vyplývá z demografických předpokladů. Lze tudíž počítat i se zvýšeným zájmem této stále početnější skupiny spoluobčanů o další vzdělávání, které jim často naplní nejen znalostní tužby, ale také jejich sociální potřeby a komunikaci v kolektivu s podobnými cíli a zájmy,“ dodává profesor Jáč.

„Věříme, že se účastníkům bude studium líbit a rádi jim v příštím semestru nabídneme další kurzy, které nebudou zaměřeny jen na historická témata. Těšíme se také na podněty, přání a připomínky našich nových studentů,“ uzavírá ředitelka Centra dalšího vzdělávání Jitka Pacltová.

Euroškola Česká Lípa