„Krajská vědecká knihovna se stala významným centrem setkávání lidí všech generací. Prošla za svou historii velkou proměnou, a to nejen z pohledu budov samotných, ale také z hlediska rozsahu a pestrosti nabídky, kterou pro své klienty má. Dnes už to není „jen“ prostor, kde se půjčují knihy, ale místo besed, přednášek, výstav, zájmových dílen a výuky a také společenských akcí. Moc děkuji všem ředitelkám, počínaje Věrou Vohlídalovou a konče současnou ředitelkou Danou Petrýdesovou, že dokázaly za svého působení vždy knihovnu posunout o notný kus dopředu,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Dějiny knihovnictví v Liberci byly významnou měrou ovlivněny složením obyvatelstva na Liberecku, kde většinu tvořili Němci a Češi zde byli menšinou. Proto zde primárně vznikaly knihovny německé a až později knihovny české.

První zmínka o existenci knihovny v Liberci pochází z 18. století, kdy v roce 1759 liberecký děkan P. Anton Kopsch zakládá nejstarší dochovanou libereckou knihovnu při kostelu Nalezení sv. Kříže na Malém náměstí. Knihovna sloužila především pro potřeby duchovních libereckého děkanství a široké veřejnosti nebyla přístupná, takže nelze hovořit o veřejné knihovně v pravém slova smyslu. V dalším období pak vznikaly knihovny spolkové i veřejné. Krajská vědecká knihovna v Liberci se hlásí k odkazu dvou knihoven, které položily její základ, a které v letošním roce slaví významná výročí svého vzniku.

Modrásek podobný.
FOTO: Letošek je Rokem motýlů. Na jejich ochranu můžete získat peníze

První knihovnou je Lidová česká knihovna, u které si připomínáme 120 výročí jejího vzniku. U jejího zrodu stáli členové libereckého Sokola, kteří na 26. dubna 1904 svolali veřejnou schůzi, na níž přítomní odhlasovali a podepsali rezoluci, v níž vyzvali všechny české spolky v Liberci ke sloučení knihoven a vytvoření velké české veřejné knihovny s čítárnou. Během roku byla knihovna skutečně založena a jejím prvním sídlem se staly prostory v budově liberecké České besedy.

Druhou institucí, k jejímuž odkazu se liberecká knihovna hlásí, je německá vědecká knihovna „Bücherei der Deutschen in der Tscheslowakischen Republik“. Po 1. světové válce se Liberec stal centrem německého národního života v Československu. Na začátku 20. let 20. století německá reprezentace zvažovala přesunutí německých vysokých škol včetně univerzity z Prahy do Liberce.

Základním předpokladem k přesunu bylo založení univerzitní knihovny v Liberci, což se začalo realizovat vznikem knihovního spolku Verein „Bücherei der Deutschen“ 23. května 1923. Od přesunu vysokých škol bylo nakonec upuštěno, ale knihovna přesto vznikla jako ústřední knihovna Němců v Československu. Knihovna s názvem Bücherei der Deutschen in der Tschechoslowakischen Republik byla za účasti významných osobností německého kulturního, vědeckého a hospodářského života slavnostně otevřena 30. června 1924.

Osudy obou knihoven byly spletité a jsou důležitou součástí historie liberecké knihovny. Ta v současné době plní funkci krajské knihovny pro Liberecký kraj a městské knihovny pro Liberec.

Vzpomínky na Jizerské ticho.
Vzpomínky na Jizerské ticho, nová kniha Siegfrieda Weisse

„Na rok 2024 připravujeme bohatý doprovodný program, který se bude věnovat nejenom minulosti, ale zejména současnosti. Chceme ukázat význam knihovny, resp. knihoven pro současnou i budoucí společnost. Věříme, že si z nabídky vybere každý. Prostřednictvím celoročního narozeninového programu chceme poděkovat našim čtenářům, návštěvníkům a fanouškům za přízeň, které si velmi vážíme,“ vysvětluje Dana Petrýdesová, ředitelka knihovny.

S oslavami jsme začali už v březnu obdobu hospodského kvízu s názvem Natři to knihovníkům!. V dubnu a květnu budou následovat literární programy jako je unikátní večer slampoetry s mezinárodní účastí, Literatour po zajímavých místech Liberce nebo beseda se známou českou spisovatelkou Alenou Mornštajnovou. S létem se společně rozloučíme poslední srpnový týden, kdy zveme (nejen) rodiny s dětmi na happening před knihovnou.

Oslavy vyvrcholí 25. října. Po celý den bude v knihovně připraveno mnoho zajímavého: programy zaměřené na umělou inteligenci, exkurze do depozitáře vzácných tisků, společné krájení a ochutnávání dortu, výstava o historii knihovny nebo registrace pro nové čtenáře zdarma. Tento náročný den zakončíme skvělým večerním koncertem známé regionální kapely Super Hero Killers.

Kateřina Šidlofová, Krajská vědecká knihovna v Liberci