Svoje emocionální pocity se občas pokouším uklidnit pokusy o jejich písemná ztvárnění. Tuto smutnou událost jsem pro sebe vyjádřil následující básní:

Lásky včerejší a dnešní

Mšeno, krásné Mšeno
proč ohněm mnohé poničeno,
já nedávno kolem šel
a den pohodový tehdy měl.

Procházkou kouzelnými místy
se spoustou vzpomínek z mládí,
kdy si ničím nejste jistí
a stejně si to vybavíte rádi.

Stmívání na Stezce korunami stromů v Krkonoších.
TIP NA VÝLET: Stezka korunami stromů Krkonoše po setmění

Ten čas našich prvních schůzek,
těch zakrývaných rozpaků,
hlubokých pohledů a tvarovaných blůzek
při procházkách se svědectvím oblaků.

Dnes již jenom s obavou a bázní
projdeme se u Slunečních Lázní,
v nichž nenasytné ohýnky
necitelně pokazily vzpomínky.

A tak nemůžeme pospolu
ve Slunečních Lázních,
zasednouti ke stolu
pokochat se, zažít smích.

Josef Stejskal