Objekt je zdařilou ukázkou citlivého osazení náročného terénu. Wolkerák má 12 sekcí se třemi byty na každém patře. Délka budovy je 180 metrů a žije zde kolem 1500 lidí.

Danuše Dejdová z Liberce vyrobila výroční list a složila o této zajímavé stavbě báseň:

Křivku obzoru lemuje

v kotlině město schoulené,

plující oblaka i slunce svit,

čarovný výhled umí vykouzlit.

Tady můžeme dobře žít,

denně se dívat, šťastní být.