Amelie, z. s. společně s pěveckým sborem My Gospel ze Železného Brodu chce tímto koncertem nejen částečně zajistit bezplatné poskytování služeb, ale i zviditelnit nutnost psychosociální podpory onkologicky nemocných a jejich rodin. „Koncertem chceme také zvýšit povědomí u veřejnosti, že tu existujeme a že se mohou, když jim do života rodiny vstoupí rakovina, na nás obrátit, říká Jitka Pavlatová, zástupkyně Amelie v Liberci. 

Pěvecký sbor vystoupí na podporu Amelie a jejich služeb bez nároku na honorář. “Hudba spojuje a léčí. A když to, co v My Gospel děláme pro radost, může přispět dobré věci, tak je to jedním slovem úžasné! Jsme rádi, že můžeme podpořit činnost společnosti z našeho okolí, která pomáhá“ uvádí Adéla Gážiová ze sboru My Gospel.

Amelie poskytuje psychosociální pomoc dospělým onkologicky nemocným a jejich blízkým. Je jedinou organizací v kraji, která tuto podporu komplexně a odborně poskytuje. Cílem Amelie je, aby svými službami v sociální a psychologické oblasti podpořila onkologicky nemocné a jejich blízké a tím doplnila fungující zdravotnickou péči o nemocné o složku psychosociální a zabránila tak sociálnímu vyloučení onkologicky nemocných a jejich rodin.

Ve své činnosti poskytuje psychologické, výživové i sociální poradenství. Kromě poradenství realizuje pro klienty různé aktivizační činnosti, které mají pozitivní vliv na zvýšení úspěšnosti léčby i zlepšení psychického a fyzického stavu. A to jak aktivity pohybové (cvičení, plavání, vycházky) tvůrčí (tvoření na podporu jemné motoriky) tak i kulturní a vzdělávací (přednášky, workshopy, návštěvy kulturních zařízení aj.). K dispozici je i poradenská online linka Amelie. Více informací o organizaci na www.amelie-zs.cz.

Veškeré aktivity jsou poskytovány zdarma, aby se jich mohli účastnit i ti, kteří si je finančně sami nemohou dovolit. „Aby toto bylo možné, realizuje Amelie, kromě čerpání financí z dalších zdrojů, i různé benefiční akce na podporu nemocných a jejich rodin jako je tento koncert pěveckého sboru My Gospel v kostele Husův sbor v Turnově“ dodává Pavlatová.

Petra  Kuntošová, Centrum Amelie Liberec