Přednáškový cyklus 2022 zahájí Jaroslava Šiftová, přednášející na Technické univerzitě v Liberci, s tématem „Svatí ochránci Libereckého kraje“. „Větší církevní stavby mají svého patrona, světce, v jehož pomoc naši předkové věřili a k němuž se obraceli v dobách strastí i radostí.

Mezi regionálními svatými ochránci najdeme jména známá, například Sv. Zdislava, Jan Křtitel, sv. Jakub, sv. Josef, ale i zcela výjimečná (archanděl Michael, Vincenc z Pauly, sv. Stanislav), světce novozákonní, mučedníky, církevní učitele i zemské patrony. Těm, kteří byli a jsou v našem kraji nejoblíbenější, i těm, jejich patrocinium je velmi neobvyklé, ale také místům, s nimiž jsou spjati, bude věnováno vyprávění Svatí ochránci Libereckého kraje.“ komentuje obsah přednášky Jaroslava Šiftová. Přednáška se uskuteční 24. února 2022 od 18 hodin.

31. 3. 2022 vystoupí s povídáním o Simonově vile v Hejnicích Milan Votava, člen Československé obce legionářské. „V rámci přednášky bude přiblížena nejenom historie a architektonický význam samotného objektu vily a přilehlého rozsáhlého lesoparku, ale i životní příběhy jednotlivých vlastníků a obyvatel vily. Prezentace tématu bude doplněna o bohatý fotografický materiál.“ odhalil program přednášky o impozantní Simonově vile Milan Votava.

Sněžné brusle získávají v Česku rychle na popularitě.
Sněžní bruslaři vyrazili na Tanvaldský Špičák. Nový sport si tu můžete vyzkoušet

Od dubna do června se pak mohou posluchači těšit na přednášky ze zámeckých a hradních objektů Libereckého kraje. Územní památková správa na Sychrově si pro Vás připravila trojici zajímavých výstupů. 28. dubna 2022 s tématem „Fenomén Trosky – stavební obnova této unikátní hradní zříceniny v posledních desetiletí“ vystoupí Luboš Martinek, kastelán objektu.

26. května 2022 si slovo vezme Věra Ozogánová, kastelánka hradu Grabštejn, a představí zájemcům vyhodnocení stavební obnovy Malého nádvoří hradu včetně archeologických průzkumů v přednášce „Odkryté tajemství hradu Grabštejn“. A poslední přednáškou v tomto pololetí budou „Významné ženy rodu Rohahů“, o kterých bude vykládat Miloš Kadlec, kastelán zámku Sychrov. Společně se můžeme s ženami rodu Rohanů setkat 2. června 2022.

Přednášky se konají ve velkém sálu Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Alžběta Sakařová, NPÚ