U starších a méně zdatných cyklistů především posouvá hranice možností při výběru výletů. Mladší ho často volí jako nejrychlejší dopravní prostředek, díky kterému se nemusí zdržovat v kolonách. Navíc je taková jízda zábavnější a šetrnější k přírodě. Jezdci ale musí mít na paměti, že pokud na elektrokolech vyjedou do provozu, jsou cyklisty, a tedy účastníky silničního provozu, kteří se musí řídit pravidly danými zákonem.

Cyklistika je v Česku velmi oblíbená. Letošní mimořádná situace v souvislosti s pandemií koronaviru nejenže přinutila Čechy trávit dovolenou v tuzemsku, ale také přiměla více lidí usednout na kolo. Mnozí hledají způsob, jak se ve volném čase zabavit nebo při cyklovýletu bez obav ujet více kilometrů a užít si i obtížnější vyjížďky v náročnějším terénu. I když se jedná o klasická jízdní kola, která pomáhají díky elektrickému pohonu uživateli v jízdě, některé vlastnosti jsou jiné a je třeba na ně pamatovat.

Kvůli bezpečnosti jsou omezeny výkon a rychlost. Výkon nesmí přesáhnout 250 wattů a elektropohon při dosažení rychlosti 25 km v hodině přestane při jízdě pomáhat. Pokud nejsou splněny tyto technické normy, nejedná se o elektrokola. E-kola jsou těžší a oproti klasickým kolům mají některé parametry odlišné, především kvůli jejich těžišti a rychlejší akceleraci. „Optimální je umístění baterie na rámu, ve středu kola, nikoli vzadu místo košíku,“ doporučuje Ladislav Slánský, koordinátor projektu Na kole jen s přilbou. Dalším specifikem je absence hlučnosti. Elektropohon není slyšet a pro chodce jsou uživatelé elektrokol těžce předvídatelní, například na sdílených cyklostezkách a stezkách pro chodce. I když je jízda méně náročná, nikdy by cyklisté neměli podcenit výběr trasy a přecenit své schopnosti. „Při výletech musí hlídat stav baterie, aby vydržela i na dojezd domů,“ varuje Slánský.

Pozor na tuning elektrol

Při výběru elektrokola (ale i elektrokoloběžky) buďte pozorní. Někteří prodejci nabízejí kola, která sice splňují maximální výkon nižší nebo rovný 250 W, ale opatřují je zařízením pro odstranění rychlostního limitu 25 km/hod. Takto upravená vozidla již není možné podle platné legislativy považovat za jízdní kola. Prodejci jsou si toho vědomi, proto kupujícího písemně upozorňují, že kolo lze použít jen na vlastní nebezpečí a zásadně mimo veřejné pozemní komunikace. Tím se snaží zbavit odpovědnosti a přenést ji na kupujícího.

„Na první pohled je to lákavá nabídka, že kolo dokáže jet rychleji, ale takové vozidlo (nejde-li o motokolo) je již považováno za motorové vozidlo kategorie L, a pokud jej chceme na pozemní komunikaci používat, tak podle pravidel pro motorová vozidla – vozidlo musí být registrováno, pojištěno, řidič musí být držitelem příslušného řidičského oprávnění a mít přílbu. S takto vylepšeným vozidlem musíte respektovat zákaz vjezdu pro motorová vozidla, včetně používání cyklostezek či stezek pro cyklisty a chodce,“ upozorňuje Jana Horáková z odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.

Od elektrokol je třeba odlišovat motokola vybavená dodatečně pomocným motorkem s maximální konstrukční rychlostí do 25 km/hod. Motorek musí být schválen k takovémuto použití a jeho výkon nesmí přesáhnout 1kW. Rozdíl mezi motokolem a elektrokolem je kromě dalších technických požadavků v tom, že motokolo se obejde bez aktivního šlapání. I motokolo je možné považovat za jízdní kolo.

Sobákovské slavnosti.
FOTO: Lidé si v sobotu užili Sobákovské slavnosti

Vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR plk. Zuzana Pidrmanová k tomu všemu dodává: „Pokud chceme používat elektrokolo na pozemních komunikacích, musí výkon motoru i maximální rychlost asistence splňovat legislativní normy. Je nutné si též uvědomit, že na koloběžky je pohlíženo jako na jízdní kola a pro jejich uživatele platí stejná pravidla jako pro cyklisty.“ Policisté problematice v rámci svých preventivních aktivit věnují pozornost. Informují občany o bezpečném používání elektrokol a apelují na cyklisty, aby své pohodlí nenadřazovali bezpečnosti a vždy používali ochranné pomůcky a dodržovali rychlostí limity.

Ochranná přilba je samozřejmost

Ochrannou přilbu musí mít při jízdě na hlavě upevněnou všichni do 18 let. Život zachrání ale v každém věku, je tedy doporučováno ji používat všem cyklistům, v případě vozítek poháněných elektropohonem to platí dvojnásob. 

„U elektrokol se kvůli rychlejší jízdě, především u seniorů, zvyšuje riziko pádu z kola, a tak by měla být přilba samozřejmostí. Pád z kola v rychlosti 25 km/h je podobný jako když člověk spadne na zem z výšky dva a půl metru,“ říká Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti. Upozorňuje rovněž na nulovou toleranci k alkoholu. „Před jízdou ani během ní nesmí cyklista požít alkohol nebo jinou návykovou látku. I když o body nebo řidičský průkaz nepřijde, může způsobit vážnou dopravní nehodu, anebo riskuje nemalou pokutu.“

Pomáda
V Liberci na podzim zazní slavné filmové melodie

Jakkoliv jsou úrazy na elektrokolech a koloběžkách velmi podobná jako na těch bez motoru, záchranáři se jich bojí o něco více. „Používají je fyzicky méně zdatní a starší lidé, kteří například nemají kosti tolik obalené svalovinou, navíc často nedokáží správně odhadnout situaci,“ říká mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev. „I obyčejná zlomenina může velmi zkomplikovat už ne tak dobrý zdravotní stav postiženého, často se k ní mohou přidat další komplikace,“ upozorňuje. Největším rizikem je podle něj často nepřiměřená rychlost.

Hlavním cílem projektu Na kole jen s přilbou je snížení nehodovosti a zejména následků dopravních nehod cyklistů v ČR zapříčiněných nepoužitím, či nesprávným použitím bezpečnostních prvků při jízdě na kole prostřednictvím komunikační kampaně o dodržování zásad při jízdě na kole. Důraz kampaně bude kladen na použití ochranných bezpečnostních přileb. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mezi významné partnery patří Policie ČR, Horská služba ČR, společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., Toyota nebo podnik Lesy České republiky, s. p.

Tým silniční bezpečnosti