Žáci totiž mohou plně využívat veškeré vymoženosti nové přírodovědné učebny. A že jich je… Pojďme se podívat na hodinu chemie v osmém ročníku. Žáci samostatně pracují na zadaném tématu - kyselost a zásaditost roztoků. Informace o pH vody pomůže například s údržbou domácnosti či vody v bazénu. Tak milí žáci, změřme si pH některých roztoků. Odborníci říkají takovému způsobu vyučování „badatelská výuka.“

V moderní učebně využívají žáci měřící senzory systému Pasco, které mají bezdrátově připojené k výkonným tabletům (ipady). Na displeji tabletu hned vidí svůj výsledek, který mohou dál zpracovat do tabulek či grafů. Veškerou svoji práci mohou v reálném čase vzdáleně sdílet s učitelem a spolužáky přes multimediální smart box (apple TV) na velkoplošnou interaktivní tabuli. Výuka je baví, společně sdílí své výsledky, využívají moderní technologie a dokáží si představit práci současného technologického odborníka v oblasti výroby či prodeje aplikací pro laboratoř i praxi.

A navíc… Poznatky získané při vlastní činnosti si už zapamatují napořád, a to bez memorování. A to je náš cíl…

Jan Zouzalík, ZŠ Liberec, ul. 5.května