K tehdejší Okresní správě Sboru požární ochrany v Jablonci nad Nisou nastoupil 1. 6. 1988 jako technik specialista. Díky zájmu o informační technologie, zkušenostem získaným při provádění zásahové činnosti a schopnostem, postoupil v roce 2008 na služební místo operační důstojník. Z okresního operačního informačního střediska na stanici HZS v Jablonci nad Nisou, na jehož vybudování se značnou měrou podílel, přešel v roce 2011 na post vyšetřovatele požárů, kde působil až do svého odchodu.

Knihy - Ilustrační foto
Dárek za vysvědčení? Knížka. U Fryče se slevou

S přístupem jemu vlastním zavedl na nové pozici mnoho inovativních zlepšení, která usnadňují práci nejenom jemu, ale i ostatním kolegům u sboru. Na poli vyšetřování příčin požárů dokázal tzv. „rozlousknout“ mnoho složitých případů. Zcela jistě stojí za zmínku i fakt, že v druhé polovině 90. let vytvořil první webové stránky profesionálním hasičům v Jablonci nad Nisou.

Pan Jakubík má k pestrému profesnímu životu i aktivní život osobní. Je dlouholetým podporovatelem Klubu lodních modelářů Admiral p.s., s jehož členy každoročně podniká mnoho závodních soustředění po celé republice. Příslušníci o něm hovoří jako o fundovaném kolegovi a současně výborném kamarádovi. Více času na své blízké a koníčky a pevné zdraví do dalších let mu přejí všichni z HZS Libereckého kraje.

Jakub Sucharda