Projekt Hasík CZ, jehož symbolem se stal malý drak s hasičskou přilbou, se věnuje preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na školách. Program vznikl už v devadesátých letech na Bruntálsku, několik let pak byla ověřována metodika i efektivnost programu. Dnes je díky práci vyškolených instruktorů z řad HZS využíván celorepublikově.

V Turnově působí dva proškolení instruktoři, kteří jsou běžně součástí výjezdové jednotky Sboru hasičů města Turnova. K dětem se tak dostávají informace o požární ochraně od těch nejpovolanějších. Vzdělávací program probíhá v rámci výuky, hasiči přichází přímo do škol a pracují v tandemu.

V současné době navštěvují žáky 2. a 6. ročníků, do budoucna by podobný vzdělávací program mohl fungovat také na středních školách. Forma a obsah vzdělávacího programu se tak postupně může rozrůstat podle věkové kategorie – od základních znalostí o ochraně sebe sama po účinnou pomoc svému okolí.

Módní přehlídka luxusního spodního prádla turnovské značky Werso Fashion se konala v pátek 24. března na výstavišti PVA EXPO v Praze - Letňanech.
FOTO: Luxusní spodní prádlo z Turnova se předvedlo na přehlídce v Praze

Pro každou věkovou kategorii jsou připraveny přiměřené aktivity tak, aby děti získaly znalosti, které potřebují v případě nebezpečí. Velmi stravitelným způsobem se učí o přivolání pomoci přes správné zacházení s ohněm a předcházení ohrožujícím situacím až po záchranu života. Zjistí, jak se správně zachovat v případě nebezpečí ohně doma i ve škole. Vyzkouší správné postupy v případě rozsáhlejšího požáru nebo jiné krizové situace. Poznají, jak funguje varovný signalizační systém.

Město Turnov na preventivně výchovnou činnost turnovské jednotky hasičů přispívá zakoupením výukových materiálů, které doplňují výuku. Každý žák, který absolvuje program si tak doma může připomínat správné zásady požární ochrany při hraní pexesa, v omalovánkách nebo sestavování modelů hasičské techniky. Hasiči vzdělávací program vedou ve svém volném čase a patří jim za to velké poděkování.

Marcela Jandová, MěÚ Turnov