Vybraní hasiči byli rozděleni do dvou skupin (3+1 náhradník), které se v zařízení střídaly obden ve dvanáctihodinových směnách, a to od 17. 3. do 31. 3. 2021. Tento mimořádný úkol pro příslušníky HZS LK znamenal zcela novou zkušenost, která kladla vysoké požadavky na jejich fyzickou i psychickou odolnost. Velice nás proto potěšilo níže uvedené poděkování, které jsme obdrželi, jak telefonicky, tak prostřednictvím e-mailu na Krajské ředitelství HZS LK, a ke kterému se směrem k našim příslušníkům připojujeme.

Vážení,

dovolte, abychom touto cestou co nejsrdečněji poděkovali HZS LK za pomoc ve složité situaci, která nastala v DOZP Nová Ves v důsledku onemocnění téměř všech zaměstnanců na covid – 19. Velký dík patří všem příslušníkům HZS LK, kteří se aktivně zapojili do pomoci, bez které by v této krizové situaci nemohl být zajištěn provoz sociální služby a péče o naše klienty.

Zajištění provozu sociální služby je ve všech oblastech opravdu náročné a vybraní členové vašeho sboru se s nastalou situací vypořádali velmi dobře a jejich práce byla opravdu velikou pomocí zaměstnancům poskytujícím přímou péči. Děkujeme a všem přejeme hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.

Kolektiv zaměstnanců a klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves u Chrastavy.

Jakub Sucharda