V loňském roce hasiči v Libereckém kraji vyjeli celkem k 6 211 událostem. Nejvíce je zaměstnali  tzv. technické pomoci, do kterých spadají události typu odstranění nebezpečných stavů, záchrana osob z uzavřených prostor nebo výšky, ale také např. úklid po dopravní nehodě. Celkový počet technických pomocí byl 3 204 případů. Vzrůstající počet dopravních nehod se projevil také na statistických číslech. V uplynulém roce vyjeli hasiči řešit celkem 1 205 dopravních nehod.

Třetí nejpočetnější skupinou byly požáry, a to celkem 913 případů. Nejčastější příčinou byly technické závady, nedbalost či úmysl. Hasiči při nich evakuovali 485 osob a 128 osob zachránili. Celková škoda při těchto požárech se vyšplhala na 56 541,- Kč (škoda v tis. Kč). Během těchto událostí se hasičům podařilo uchránit majetek v hodnotě 333 579,- Kč (škoda v tis. Kč). Zraněno při nich bylo 97 osob a 5 osob bylo během požárů nebo jejich následkem usmrceno. Jednotky zaměstnaly také případy úniků nebezpečných látek, jednalo se zejména o únik ropných produktů nebo plynu, a to v celkovém počtu 509 případů.

Kromě těchto událostí řešily jednotky z Libereckého kraje také 12 případů mezistátní pomoci na území cizího státu. Jednalo se o 11 požárů a 1 dopravní nehodu.

Hasiči zasahovali také v rámci mezikrajské výpomoci v sousedních krajích, a to u 155 událostí (51 Středočeský kraj, 53 Ústecký kraj, 51 Královéhradecký kraj).

Lucie Hložková, mluvčí HZS Libereckého kraje