Velké poděkování za dosavadní spolupráci, vedení sboru a hodně sil a mnoho dalších pracovních úspěchů na jeho hasičské cestě, mu popřáli příslušníci i občanští zaměstnanci HZS Libereckého kraje. Dojemnému a nečekanému rozloučení se mu dostalo také od hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, který Luďku Prudilovi udělil „záslužnou medaili Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje I. stupně“ za vynikající práci při zajišťování a zlepšování podmínek IZS a krizové připravenosti Libereckého kraje.

Pamětní medaili za příkladnou a dlouholetou spolupráci mu udělil ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Vladislav Husák. Ředitel Krajského vojenského velitelství Liberec Miroslav Brázda pak Prudilovi předal medaili za dlouholetou významnou spolupráci a podíl na plnění výcvikových úkolů pěší roty aktivních záloh.

Plukovník Luděk Prudil byl příslušníkem a zároveň ředitelem HZS Libereckého kraje je od 1. září 2015. Svou profesní kariéru začal 1. září 1989 na Ministerstvu vnitra ‑ hlavní správě Sboru požární ochrany, kde byl zejména pověřen vybudováním republikového operačního střediska požární ochrany. Dále působil jako vedoucí operačního střediska generálního ředitelství HZS ČR a později zde vykonával funkci ředitele odboru operačního řízení. Podílel na vybudování systému prevence závažných havárií a havarijního plánování v České republice. Aktivně spolupracoval na přípravě a prosazení tzv. krizové legislativy (zákon o IZS, zákon o krizovém řízení) a celé řady dalších právních předpisů, realizaci projektů v rámci programu „Jednotná úroveň informačních systému operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“ spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Své dlouholeté zkušenosti a znalosti zúročil při řízení ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech značného rozsahu ve štábu generálního ředitelství HZS ČR, např. při požáru rafinerie v Litvínově v roce 1996, při povodních v roce 2002, 2006, 2010 a 2013, při orkánech Kyrill 2007, Emma 2008, výbuchu muničních skladů ve Vrběticích 2014 nebo také při realizaci operací humanitární pomoci do zahraničí v posledních 20 letech.

V letech 2015 ‑ 2020 se v Libereckém kraji velmi aktivně podílel na řízení celé řady mimořádných událostí značného rozsahu, ty největší z nich např.: rozsáhlé lesní požáry při velkém suchu na Českolipsku 2018, rozsáhlá evakuace 4500 osob při nálezu nevybuchlé munice z 2. světové války v centru Liberce 2018 nebo při orkánech Herwart 2017 a Eberhart 2019.

Za dobu svého působení ve funkci krajského ředitele se Luděk Prudil zasadil o financování výstavby stanice Doksy, o kterou HZS Libereckého kraje historicky usiloval od roku 1994, výkup pozemku pro výstavbu stanice Jablonné v Podještědí nebo o obměnu a rozšíření vozového parku profesionálních hasičů. Na „mezinárodní scéně“ se pak podílel na uzavření memoranda o porozumění ‑ o spolupráci při katastrofách, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech mezi Dolnoslezským Vojvodou, Dolnoslezským Krajským velitelem Státní požární ochrany ve Wroclawi na straně jedné a Libereckým krajem a HZS Libereckého kraje na straně druhé. Na tyto aktivity dále navazovala celá řada dílčích projektů Česko-Polské spolupráce.

V návaznosti na odvolání Luďka Prudila k 30. dubnu 2020 a v souladu s organizačním řádem HZS Libereckého kraje bude řídit od 1. května 2020 po dobu neobsazení služebního místa ředitele HZS Libereckého kraje z pozice statutárního zástupce HZS Libereckého kraje Jan Málek, náměstek ředitele HZS Libereckého kraje.

Lucie Hložková, tisková mluvčí HZS LK