Peníze během podzimu pomohou dobrovolníkům z neziskovek, škol, farností nebo radnic nejen zkrášlit své okolí, ale také zadržovat vodu nebo zmírňovat dopady eroze a horka. Odborná komise Nadace Partnerství letos vybírala ze 70 návrhů, úspěšné tak byly více jak tři čtvrtiny žadatelů. Napříč kraji se prolínaly myšlenky zachování původních odrůd stromů a zvýšení odolnosti krajiny vůči změnám klimatu.

Uspěly i projekty z Libereckého kraje. Bezmála 51 tisíc korun putovalo do Zdislavy na projekt Za papír sázíme stromy, který je určen pro děti ZŠ a MŠ. Začíná v chráněné dílně neziskové organizace Lemniskáta - život bez bariér, vyrábějící školní sešity a další papírenské výrobky způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Vedle praktické části, kdy si děti vyrobí vlastní sešit, proběhne v dílně výukový program o významu a ochraně lesa a jeho souvislosti s šetrným zacházením s papírem. Nakonec se děti samy podílí na výsadbě stromů a stanou se tak spolutvůrci procesu, na jehož konci je každodenní používání papíru. Sázení stromů zanechává ve dětech hluboký zážitek, jasně si uvědomují souvislost mezi spotřebou papíru a úsilím potřebným k výsadbě a péči o stromy.

Ve Stráži se konal druhý ročník dřevorubecké soutěže pro hasiče.
FOTO: Dřevorubci v akci. Soutěž s motorovkou vyhrál hasič z Kunratic

Podporu získal i projekt s názvem Tvrdý sad, který rozjela obec Brniště. Navazuje na loňský úspěšný projekt Obecní sad života. Jedná se o rozšíření původního sadu na vedlejším pozemku okrajové části obce Brniště - Hlemýždí. Bude se jednat o novou výsadbu, tzv. "tvrdých stromů", kam spadají různé druhy ořešáků, kaštanů a lísek. Na výsadbě se budou podílet místní spolky, zaměstnanci obce a široká veřejnost. Obec na výsadbu získala 60 tisíc korun.

Částka 44 tisíc korun získala obec Chuchelna na Semilsku na obnovu historické aleje na místní komunikaci zvané Hromovka. Jedná se o výsadbu stromů Arónie černé (Temnoplodec, Černý jeřáb). V současné době jsou některé stromy uhynulé a dřívější alej není souvislá. Komunikace je v majetku obce Chuchelna, Přilehlé pozemky jsou v soukromém majetku, kde se nám podařilo získat souhlasná stanoviska majitelů. jedná se o spojovací komunikaci s částí Chuchelny a částí Komárov. Tato komunikace byla v nedávných letech celkově opravena.

David Kopecký