Dřevěná primitivní budova nevyhovovala uvést především opery, proto Divadelní spolek rozhodl postavit novou budovu. Závěrečný kámen nového divadla byl usazen 29. září 1883 a v 17 hodin téhož dne se konalo slavnostní zahajovací představení. Zazněla předehra „Umění jeden domov“ (Der Kunst ein Heim) a po Rossiniho ouvertuře k opeře následovalo Schillerovo drama Vilém Tell.

Po první světové válce divadlo obnovilo svou činnost a byla hrána i česká hudební díla. V průběhu války byli v divadle usídleni letci německé armády. Již 20. května 1945 se zde konal koncert národnostně smíšeného orchestru pro Rudou armádu za účasti českého ministra kultury Zdeňka Nejedlého a ministra informací Václava Kopeckého. Oba ministři navštívili také Žitavu, kde liberecké divadlo sehrálo českou operu Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta.

V poválečných měsících se jednalo o územní připojení Lužice k Československu a součástí snah bylo též rozšíření kulturních vztahů. Byly vydány knihy o Lužici a obnovena činnost Spolku přátel Lužice. Pozoruhodným rozhodnutím ministerstva kultury došlo k založení Zemského oblastního divadla v Liberci. To zahájilo svou činnost 15. září 1945 dramatem Aloise Jiráska Gero.

Tehdy divadlo mělo ještě scénu v Jablonci nad Nisou, ale pro nedostatek financí tehdejšího okresu Liberec došlo k vytvoření Severočeského národního divadla již bez Jablonce nad Nisou. Správu divadla převzal Krajský úřad a po roce 1957 došlo k přejmenování názvu na Divadlo F. X. Šaldy současně s uvedením jeho dramatu Dítě. František Xaver Šalda je liberecký rodák, známý literát a literární kritik.

Současné divadlo má tři scény a činoherní představení se konají v Malém divadle, kde je umístěno i vedení divadla. V letošním roce v průběhu epidemie bylo divadlo rekonstruováno. Sezónu zahájí premiérou Lovci perel od Bizeta již 21. srpna, dalšími operami budou Jakobín od Antonína Dvořáka a Kalmánova Čardášová princezna.

Balet se představí pohádkami Sedm krkavců a Mauglí. Pro zahraniční návštěvníky je nad scénou promítán text v němčině. Mimo běžná představení divadlo pořádá koncerty a další kulturní akce. Zahájení sezóny bude 1. září baletem Kokteil a vyhlášením nejoblíbenějších členů divadla.

Eva Bečvaříková