V pátek 30. června proběhla na zámku Hrubá Skála konference taiwanských geoparků a odborníků na geologii Českého ráje, které se za českou stranu zúčastnili zá-stupci správní rady Geoparku Český ráj, zakladatelů Geoparku Český ráj, za radu Libereckého kraje byl přítomen radní Václav Židek, dále pak zástupci Střediska ekologické výchovy v Sedmihorkách, ZO ČSOP Bukovina a zapsaného spolku Zazemí.

Na konferenci byla představena výjimečná geodiverzita Geoparku Český ráj, jeho mineralogie, vulkanismus, pískovcový fenomén a významné fosilní nálezy. Taiwanská strana seznámila české účastníky konference s geodiverzitou Taiwa-nu prostřednictvím geoparků, s dynamickým východním pobřežím Tchaj-wanu, které je domovem nechvalně známých zemětřesení, dále se společenskými aspekty taiwanských geoparků - zejména lokálně budovanou udržitelností a také s ochranou přírody Taiwanu prostřednictvím národních parků.

V rámci programu hosté navštívili Družstvo umělecké výroby Granát v Turnově, venkovní expozici o Geoparku UNESCO Český ráj, expozici minerálů a hornin v Muzeu Českého ráje v Turnově a expozici horolezectví tamtéž.

V Geoparku UNESCO Český ráj navštívili hrad Trosky, shlédli animaci o geologickém vývoji této sopky, absolvovali terén-ní exkurzi v Prachovských skalách a v Hruboskalsku. Prohlédli si Středisko ekologické výchovy v Autokempu Sedmihor-ky a večer si zde zazpívali při kytaře a houslích u ohně.

Taiwanští hosté při následné návštěvě Prahy využili aplikaci audioprůvodce SmartGuide, který byl vyvinut českou firmou. Byla dohodnuta následná spolupráce zejména v oblasti šetrné turistiky geovzdělávání.

Autor: Blanka Nedvědická