Své poselství předává Nisa zástupcům měst a obcí na jejím břehu. Do Chrastavy Víla Nisa připlula v sobotu 18. června. Pod mostem v Andělské Hoře družinu přivítal starosta Michael Canov a také cimbálová muzika Miroslava Kotlára. Společně si všichni na břehu zazpívali a zatančili, došlo k předání slavnostní stuhy a podpisu do pamětní knihy. Poté už se Víla Nisa se svým doprovodem vydala na další cestu. V doprovodu skautů a vodáků pluje od pramene až za hranice naší země do německého Marienthalu.

Věra Baumgartnerová, Město Chrastava