Na jednu z největších akcí v Libereckém kraji co do počtu zúčastněných koní se v sobotu 4. června sjela do Lomnice nad Popelkou desítka chovatelů koní a nechyběla ani jízdní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. 

Tradiční akce pod názvem „Já mám koně“ se konala již po šestnácté a jejím centrem byl Tyršův park v Lomnici nad Popelkou. Do malebného městečka dorazilo více jak padesát chovatelů koní, aby se připravili na slavnostní průvod městem jak s koňmi v kočárových spřeženích, tak i jednotlivci.

Průvod v čele se známým hercem a milovníkem koní Václavem Vydrou vyjel v dopoledních hodinách Pivovarskou ulicí na autobusovém nádraží, odtud pokračoval na Husovo náměstí a následně zpět do Tyršova parku.  V parku pak na travnaté ploše proběhlo slavnostní přivítání účastníků, žehnání koním a oficiální zahájení.

Předávání ceny Křesadlo hostilo KC 101010 ve Vratislavicích.
FOTO: Pomáhají, kde mohou. Křesadlo převzalo ve Vratislavicích šest dobrovolníků

V hlavním programu byla k vidění řada zajímavých účastníků. Václav Vydra předvedl novinky ze svého výcviku koní, nechyběla westernová show, dále známá chovatelka Vendula Šponarová s drezurním vedením dvou fríských koní a také jako černá agentka s tančícím fríským koněm Tajfun, ale premiéru zde měla i jízdní policie z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, která byla založena teprve před několika měsíci a mohla zde představit malou ukázku své činnosti.

Jednotka jízdní policie měla i tu čest jít v čele průvodu s prapory. Nakonec celé akce nechybělo vyhlášení nejkrásnějšího koně 16. ročníku akce. 

Vladimíra Šrýtrová, koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje