Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky najdete nedaleko hranic s Polskem v části obce Kořenov (osada Jizerka). Nenáročnou procházku, která je vhodná i pro malé děti, začínáme na centrálním parkovišti u rozcestí Pod Bukovcem. Napříč osadou je to k odbočce na vyhlídku asi dva a půl kilometru. K samotnému rašeliništi pak vede dřevěný chodík. 

Tam nebo zpět se dá jít také po části Naučné stezky Tři iseriny, která je v létě opravdu krásná, chvílemi připomíná Krakonošovu zahrádku, jak ji známe z oblíbeného Večerníčku. Cesta vede třeba kolem Safírového potoka. Ten získal název podle toho, že se tu v minulosti těžily safíry a jiné drahé kameny. Naučná stezka pak pokračuje přes přírodní rezervaci Bukovec do polské části Jizerských hor… Ale o tom jindy.

Svatba v Jablonci, na kterou se bude dlouho vzpomínat.
Byl jsem hostem na krásné svatbě v Jizerských horách

Rašeliniště mají nezastupitelnou roli jako zásobárny vody v krajině. V deštivých obdobích roku dokáží vodu účinně zadržet a zpomalit její odtok, naopak za sucha se stávají vítaným zdrojem vláhy. Hostí řadu chráněných a vzácných rostlin, například blatnici bahenní, rosnatku okrouhlolistou, šichu černou, kyhanku sivolistou, klikvu bahenní, vřesovec čtyřřadý a jiné.

Národní přírodní rezervací jsou Rašeliniště Jizerky od roku 1960. 

Jan Ullrich